Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, srijeda 14. rujna Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Evanđelje po Ivanu

ČITANJA

vl.: Br 21,4b-9 (ili: Fil 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; Iv 3,13-17

Srijeda, 14. 9. 2022.; UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA; blagdan

IMENDANI

Višeslav, Slavko

Prvo čitanje

Br 21, 4b-9

Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Čitanje Knjige Brojeva

U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: »Sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«

Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 78, 1-2.34-38

Pripjev: Ne zaboravite djela Božjih!

Poslušaj, narode moj, moju nauku,
prikloni uho riječima usta mojih!
Otvorit ću svoja usta na pouku,
iznijet ću tajne iz vremena davnih.

Kad ih ubijaše, tražiše ga
i opet pitahu za Boga;
spominjahu se da je Bog hridina njihova
i Svevišnji njihov otkupitelj.

Ali ga opet ustima svojim varahu
i jezikom svojim lagahu njemu.
Njihovo srce ne bijaše postojano s njime
nit bijahu vjerni Savezu njegovu.

A on im milosrdno grijeh praštao
i nije ih posmicao;
često je gnjev svoj susprezao
da ne plane svom jarošću.

    –

Fil 2, 6-11

Ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus: trajni lik Božji,
nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge,
postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.
I svaki će jezik priznati:
»Isus Krist jest Gospodin!« —
na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Iv 3, 13-17

Sin Čovječji ima biti podignut.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.
I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji
da svaki koji vjeruje,
u njemu ima život vječni.
Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.
Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Krist Isus: trajni lik Božji,
nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom, 
nego sam sebe „oplijeniuzevši lik sluge, 
postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, 
ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.«

Nama je ljudima slava koju ima Krist nezamisliva. Ne vjerujem da ćemo je moći shvatiti, proniknuti ni u vječnosti. Pa ipak, On, da bi služio Bogu ovdje, na Zemlji, sam je sebe oplijenio, tj. ispraznio od onoga što ga čini veličanstvenim, moćnim, jakim, velikim, neshvatljivim. Koliki bi među nama htjeli služiti Bogu, hodati u karizmama, biti dio Božjeg svjetla, ali ne možemo jer smo još puni sebe, puni oholosti, puni ponosa, puni hvalisanja, puni krivih motiva. Da bismo Bogu mogli u punini služiti nadnaravnim načinima, moramo se isprazniti, moramo se oplijeniti, kao Krist, jer bi u suprotnom služba mogla za nas biti pogibeljna. Mi koji smo od gline, tako se teško damo oplijeniti, a On, koji je trajni lik Božji, daje nam ovakav primjer. Za nas nema drugog puta.

Molitva

Isuse Kriste, Bože vječni, čija je slava za nas ljude nepojmljiva, utisni u nas malo svoje skromnosti i poniznosti da bismo ti mogli služiti zaštićeni. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh