Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, srijeda 17. svibnja Oče, hvala ti za dar Svetoga pisma jer ono je uporište naše vjere.

ČITANJA

Dj 17,15.22-18,1; Ps 148,1-2.11-14; Iv 16,12-15

VI. vazmeni tjedan, srijeda, 17. 5. 2023., svagdan

IMENDANI

Paškal, Paško, Gizela, Heraklije, Bruno

Prvo čitanje

Dj 17,15.22-18, 1

Što ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem.

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Pratioci dovedoše Pavla do Atene pa se vratiše noseći Sili i Timoteju zapovijed da što prije dođu k njemu.

Tada Pavao stade posred Areopaga i reče: »Atenjani! U svemu ste, vidim, nekako veoma bogoljubni. Doista, prolazeći i promatrajući vaše svetinje, nađoh i žrtvenik s natpisom: Nepoznatom Bogu. Što dakle ne poznajete, a štujete, to vam ja navješćujem.«

»Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar, ne prebiva u rukotvorenim hramovima; i ne poslužuju ga ljudske ruke, kao da bi što trebao, on koji svima daje život, dah i — sve. Od jednoga sazda cijeli ljudski rod da prebiva po svem licu zemlje; ustanovi određena vremena i međe prebivanja njihova da traže Boga, ne bi li ga kako napipali i našli. Ta nije daleko ni od koga od nas. U njemu doista živimo, mičemo se i jesmo, kao što i neki od vaših pjesnika rekoše: Njegov smo čak i rod!«

»Ako smo dakle rod Božji, ne smijemo smatrati da je božanstvo slično zlatu, srebru ili kamenu, liku isklesanu umijećem i maštom ljudskom.«

»I ne obazirući se na vremena neznanja, nutka sada Bog ljude da se svi i posvuda obrate jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, po Čovjeku kojega odredi, pred svima ovjerovi uskrisivši ga od mrtvih.«

Kad čuše »uskrsnuće od mrtvih«, jedni se stadoše rugati, a drugi rekoše: »Još ćemo te o tom slušati!« Tako se Pavao povuče od njih. Neki su ipak prionuli uza nj i povjerovali; među njima i Dionizije Areopagit, neka žena imenom Damara i drugi s njima.

Nakon toga napusti Pavao Atenu i ode u Korint.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 148,1-2.11-14

Pripjev: Puna su nebesa i zemlja slave tvoje!

Hvalite Gospodina s nebesa,
hvalite ga u visinama!
Hvalite ga, svi anđeli njegovi,
hvalite ga, sve vojske njegove!

Zemaljski kraljevi i svi narodi,
knezovi i suci zemaljski!
Mladići i djevojke,
starci s djecom zajedno.

Nek svi hvale ime Gospodnje,
jer jedino je njegovo ime uzvišeno!
Njegovo veličanstvo zemlju i nebo nadvisuje,
on podiže snagu svom narodu.

On proslavlja pobožnike svoje,
sinove Izraelove —
narod njemu blizak.

Evanđelje

Iv 16,12-15

Duh Istine upućivat će vas u svu istinu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Još vam mnogo imam kazati,
ali sada ne možete nositi.
No kada dođe on — Duh Istine —
upućivat će vas u svu istinu;
jer neće govoriti sam od sebe,
nego će govoriti što čuje
i navješćivat će vam ono što dolazi.
On će mene proslavljati
jer će od mojega uzimati
i navješćivati vama.
Sve što ima Otac, moje je.
Zbog toga vam rekoh:
od mojega uzima
i — navješćivat će vama.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Bog koji stvori svijet i sve na njemu, on, neba i zemlje Gospodar.«

Pavao potvrđuje ono što je Stari zavjet pisao o Bogu: da je On stvoritelj svijeta, Gospodar svijeta! Pavao i sve ostale događaje iz Starog zavjeta potvrđuje kao istinite, potvrđuje da su se zaista zbili. Činjenica da Pavao potvrđuje starozavjetne događaje veoma je važna danas kad se velik dio tih događaja, od postanka svijeta do postanka čovjeka, negira. A ne negiraju se oni samo u sekularnim naučavanjima, koja moramo učiti mi u većinski kršćanskoj državi, nego se to negiranje uvuklo i u Crkvu do te mjere da se čovjek poželi zapitati: „Pa je li išta od toga istina?“ Tako se potkopava vjerodostojnost Pisama, za koje prvi papa, Petar, piše: Sve je Pismo nadahnuto od Duha Svetoga. A Duh Sveti je Duh Istine i ne laže.

Molitva

Gospodine, u Vjerovanju ispovijedamo da je Isus, po Pismu, uskrsnuo od mrtvih, dajući tako Pismu punu vjerodostojnost. Oče, hvala ti za dar Svetoga pisma jer ono je uporište naše vjere. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: lumerb; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh