Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, ponedjeljak 30. siječnja Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka! Evanđelje po Marku

ČITANJA

Heb 11,32-40; Ps 31,20-24; Mk 5,1-20

IV. tjedan kroz godinu, ponedjeljak, 30. 1. 2023., svagdan

IMENDANI

Martina, Tina, Hijacinta, Gordana, Darinka

Prvo čitanje

Heb 11,32-40

Po vjeri su osvojili kraljevstva. Bog je za nas predvidio nešto bolje.

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Što još da kažem? Ta ponestat će mi vremena, počnem li raspredati o Gideonu, Baraku, Samsonu, Jiftahu, Davidu, pa Samuelu i prorocima, koji su po vjeri osvojili kraljevstva, odjelotvorili pravednost, zadobili obećano, začepili ralje lavovima, pogasili žestinu ognja, umakli oštrici mača, oporavili se od slabosti, ojačali u boju, odbili navale tuđinaca. Žene su po uskrsnuću ponovno zadobile svoje pokojne. Drugi pak, stavljeni na muke, ne prihvatiše oslobođenja da bi ih zapalo bolje uskrsnuće. Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu. Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani — svijet ih ne bijaše dostojan — vrludali po pustinjama, gorama, pećinama i pukotinama zemaljskim.

I svi oni po vjeri, istina, primiše svjedočanstvo, ali ne zadobiše obećano jer je Bog za nas predvidio nešto bolje da oni bez nas ne dođu do savršenstva.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 31,20-24

Pripjev: Budite jaka srca, svi koji se u Gospodina uzdate!

O, kako je velika, Gospodine, tvoja dobrota,
koju čuvaš za one koji te se boje,
koju iskazuješ onima što se tebi utječu
na očigled sinovima čovječjim.

Zaklanjaš ih štitom lica svoga
od zavjera ljudskih;
u šatoru svom ih skrivaš
od jezika svadljivih.

Blagoslovljen Gospodin, jer me obasu
čudesnom dobrotom u gradu tvrdom.

U tjeskobi svojoj već mišljah:
»Odbačen sam od pogleda tvoga.«
Ali ti si čuo glas mog zaziva
dok sam tebi vapio.

Ljubite Gospodina, svi sveti njegovi:
čuva Gospodin svoje vjernike,
a obilno vraća onima
koji postupaju oholo.

Evanđelje

Mk 5,1-20

Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Isus i učenici stigoše na onu stranu mora, u kraj gerazenski. Čim iziđe iz lađe, odmah mu iz grobnica pohiti u susret neki čovjek s nečistim duhom. Obitavalište je imao u grobnicama. I nitko ga više nije mogao svezati ni lancima jer je već često bio i okovima i lancima svezan, ali je raskinuo okove i iskidao lance i nitko ga nije mogao ukrotiti. Po cijele bi noći i dane u grobnicama i po brdima vikao i bio se kamenjem.

Kad izdaleka opazi Isusa, dotrči i pokloni mu se, a onda u sav glas povika: »Što ti imaš sa mnom, Isuse, Sine Boga Svevišnjega? Zaklinjem te Bogom, ne muči me!« Jer Isus mu bijaše rekao: »Iziđi, duše nečisti, iz ovoga čovjeka!« Isus ga nato upita: »Kako ti je ime?« Kaže mu: »Legija mi je ime! Ima nas mnogo!« I uporno zaklinjaše Isusa da ih ne istjera iz onoga kraja.

A ondje je pod brdom paslo veliko krdo svinja. Zaklinjahu ga dakle: »Pošalji nas u ove svinje da u njih uđemo!« I on im dopusti. Tada iziđoše nečisti duhovi i uđoše u svinje. I krdo od oko dvije tisuće jurnu niz obronak u more i podavi se u moru.

Svinjari pobjegoše i razglasiše gradom i selima. A ljudi pođoše vidjeti što se dogodilo. Dođu Isusu. Ugledaju opsjednutoga: sjedio je obučen i zdrave pameti — on koji ih je imao legiju. I prestraše se. A očevici im razlagahu kako je to bilo s opsjednutim i ono o svinjama. Tada ga stanu moliti da ode iz njihova kraja.

Kad je ulazio u lađu, onaj što bijaše opsjednut molio ga da bude uza nj. No on mu ne dopusti, nego mu reče: »Pođi kući k svojima pa im javi što ti je učinio Gospodin, kako ti se smilovao.« On ode i poče razglašavati po Dekapolu što mu učini Isus. I svi su se divili.

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Drugi su opet iskusili izrugivanja i bičeve, pa i okove i tamnicu. Kamenovani su, piljeni, poubijani oštricom mača, potucali se u runima, u kozjim kožusima, u oskudici, potlačeni, zlostavljani ‒ svijet ih ne bijaše dostojan.«

Promatrajući ovaj odlomak koji opisuje ljude vjere, možemo zaključiti da su jednom te istom vjerom jedni postigli uspjeh, vlast, zatvarali ralje lavovima, gasili žestinu ognja, činili silna čudesa itd., a drugi trpjeli strašne napade kušnje, smrt, okove, kamenovanje itd. Za jedno i za drugo potrebna je velika vjera. A riječ Božja za svijet kaže da ih nije bio dostojan! Kakvi velikani! Mi bismo rekli da su promašili život, da su samo trpjeli, da sve to nema smisla, a Bog za takve ljude kaže: „…svijet ih ne bijaše dostojan“. Možemo reći da je Crkva, kad god je prolazila kroz progone, ubijanja, mučenja, najviše rasla i bila najjača. Kako kaže Sirah: Kao što se u vatri kuša zlato, tako izabranici Božji u peći poniženja. Vjera nam ne služi samo onda kada od Boga trebamo nešto dobiti nego i onda kada zbog Boga trebamo nešto izgubiti.

Molitva

Gospodine, često vjeru doživljavam samo kad nešto trebam od tebe, ali želim imati vjeru i onda kada zbog Tebe trebam nešto izgubiti. Molim te, umnoži mi vjeru. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: NIKCOA; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh