Dnevna misna čitanja

Dnevna misna čitanja, četvrtak 24. studenoga Gospodine, daj da vidim što vide anđeli kako bih se tako još više pripremio i zaodjenuo plaštem hvale i zahvale prema tebi, jedini pravi i istiniti Bože. Amen.

ČITANJA

od dana: Otk 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Ps 100,1b-5; Lk 21,20-28

XXXIV. tjedan kroz godinu, četvrtak, 24. 11. 2022., sv. Andrija Dung-Lac, prezbiter, i drugovi, mučenici, spomendan

IMENDANI

Andrija, Krizogon, Krševan

Prvo čitanje

Otk 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a

Pade Babilon veliki.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:
jedan drugi anđeo silazi s neba
s moći velikom!
Sva se zemlja zasvijetlila od sjaja njegova.
On povika iza glasa:
»Pade, pade Babilon veliki — Bludnica —
i postade prebivalištem zloduhâ,
nastambom svih duhova nečistih,
nastambom svih ptica nečistih mrskih.«
I jedan snažan anđeo uze kamen,
velik poput mlinskog kamena,
i baci ga u more govoreći:
»Tako će silovito biti strovaljen Babilon,
grad veliki,
i nikada ga više biti neće!
Glas citraša i pjevača
i svirača i trubača
u tebi se više neće čuti!
Obrtnik vješt kojem god umijeću
u tebi se više neće naći!
Klopot žrvnja
u tebi se više neće čuti!
Svjetlost svjetiljke
u tebi više neće sjati!
Glas zaručnika i zaručnice
u tebi se više neće čuti!
Jer trgovci tvoji bijahu velikaši zemlje
i čaranja tvoja zavedoše sve narode.
Nakon toga začujem
kao jak glas silnoga mnoštva na nebu:
»Aleluja!
Spasenje i slava i moć Bogu našemu!
Doista, istiniti su i pravedni
sudovi njegovi
jer osudi veliku Bludnicu,
što pokvari zemlju bludom svojim,
i osveti na njoj krv slugu svojih!«
I ponove:
»Aleluja! Dim njezin suklja u vijeke vjekova!«
Tada mi anđeo reče:
»Piši!
Blago onima koji su pozvani
na svadbenu gozbu Jaganjčevu!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 100,1b-5

Pripjev: Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu!

Kliči Gospodinu, sva zemljo!
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova,
u dvore njegove s hvalospjevom;
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin,
dovijeka je ljubav njegova,
od koljena do koljena vjernost njegova.

Evanđelje

Lk 21,20-28

Jeruzalem će gaziti pogani sve dok se ne navrše vremena poganâ.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme:
Reče Isus svojim učenicima:
»Kad ugledate da vojska opkoljuje Jeruzalem,
tada znajte:
približilo se njegovo opustošenje.
Koji se tada zateknu u Judeji,
neka bježe u gore;
a koji u Gradu,
neka ga napuste;
koji pak po poljima,
neka se u nj ne vraćaju
jer to su dani odmazde,
da se ispuni sve što je pisano.«
»Jao trudnicama i dojiljama u one dane
jer bit će jad velik na zemlji
i gnjev nad ovim narodom.
Padat će od oštrice mača,
odvodit će ih kao roblje po svim narodima.
I Jeruzalem će gaziti pogani
sve dok se ne navrše vremena poganâ.«
»I bit će znaci na suncu, mjesecu i zvijezdama,
a na zemlji bezizlazna tjeskoba narodâ
zbog huke mora i valovlja.
Izdisat će ljudi
od straha i iščekivanja onoga
što prijeti svijetu.
Doista, sile će se nebeske poljuljati.
Tada će ugledati
Sina Čovječjega gdje dolazi u oblaku
s velikom moći i slavom.
Kad se sve to stane zbivati,
uspravite se i podignite glave
jer se približuje vaše otkupljenje.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

„Uđite s hvalama na vrata njegova, 
u dvore njegove s hvalospjevom; 
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!“

Mogli bismo reći da pravila ponašanja igraju veliku ulogu u našim životima: tako znamo pravila na poslu, znamo kako se ponašati u uredu šefa, kako kod gradonačelnika ili kod neke druge važne osobe. Svaka situacija iziskuje određena pravila ponašanja, birane riječi… A na koji način ulazimo u Božju kuću (Njegovu prisutnost)? Kako se ophodimo prema Bogu? Biramo li riječi ili ne pazimo na detalje? Imamo li mi svoj način ili poštujemo ono kako nas uči Riječ Božja? Često o prvom dojmu ovisi cijeli susret. Tako i o prvom dojmu susreta s Bogom ovisi cijela molitva. Nije samo važno odazvati se na molitvu, već nam valja učiti od Riječi Božje, od svakog detalja. Svaki uspješan molitelj pazi na detalje, dakle ne samo na to da se odazove već prati pravila na koja nas Riječ Božja upućuje.

Molitva

Gospodine, daj da moj dolazak pred tebe, pred Kralja, bude primjeren tvojem Veličanstvu, daj mi da vidim što vide anđeli kako bih se tako još više pripremio i zaodjenuo plaštem hvale i zahvale prema tebi, jedini pravi i istiniti Bože. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh