Dnevna misna čitanja

Današnja misna čitanja, petak 7. listopada Gospodine Isuse, daj da izbjegnemo zabludu da možemo ostati neutralni i da u ovome ratu za svoju dušu i za duše naših bližnjih odlučno budemo s tobom. Amen.

Foto: biniban00; Shutterstock

ČITANJA

Gal 3, 7-14; Ps 111, 1-6; Lk 11, 15-26

XXVII. tjedan kroz godinu; petak, 7. 10. 2022. ili: Blažena Djevica Marija od Krunice; svagdan

IMENDANI

Ruža, Rozalija, Roza, Justina

Prvo čitanje

Gal 3, 7-14

Oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo! Shvatite: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi. A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi će blagoslovljeni biti svi narodi. Tako: oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.

Doista, koji su god od djelâ Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona. A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je jer: Pravednik će od vjere živjeti. Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vrši, u njemu će naći život.

Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom — jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu — da u Kristu Isusu na narode dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 111, 1-6

Pripjev: Dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo,
i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi,
milostiv je Gospodin i milosrdan.

Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza.
Silna djela svoja objavi svom narodu,
u posjed im dade zemlju pogana.

Evanđelje

Lk 11, 15-26

Ako ja prstom Božjim izgonim đavle, došlo je k vama kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pošto Isus izagna đavla, rekoše neki iz mnoštva: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«

»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«

»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«

»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«

Koliko bi nas željelo biti neutralno?! Možda ne uvijek, ali u određenim trenutcima sigurno. Ali kaže Krist da to ne može biti tako, da to tako ne ide, da je to neostvarivo.
Promatrajući ovaj odlomak iz evanđelja, možemo jasno vidjeti da ovo djelo koje je Krist učinio prisutni nisu nijekali, nisu to ni mogli jer je bilo očito, ali pripisali su ga đavlu jer su se morali negdje svrstati, nisu mogli reći da se ono nije dogodilo.
Kad je Duh Sveti pokazao Isusa starcu Šimunu u Hramu, ovaj je prorekao da je Isus rođen na propast i uzdignuće mnogima. Nema neutralnih, nema trećeg izbora. Koliko je ljudi kroz povijest moglo izbjeći mučeništvo da su samo odlučili „ostati neutralniˮ, da su samo koketirali? Jer borba je između dobra i zla i između tame i svjetla; nema sredine, nema tampon-zone, nema zone razgraničenja.

Molitva

Gospodine Isuse, daj da izbjegnemo zabludu da možemo ostati neutralni i da u ovome ratu za svoju dušu i za duše naših bližnjih odlučno budemo s tobom. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh