Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Dnevna misna čitanja, utorak 30. kolovoza

ČITANJA

1 Kor 2,10b-16; Ps 145,8-14; Lk 4,31-37

Utorak, 30. 8. 2022.; svagdan

IMENDANI

Petar, Margarita, Didak

Prvo čitanje

1 Kor 2, 10b-16

Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega, duhovan pak prosuđuje sve.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Duh sve proniče, i dubine Božje. Jer tko od ljudi zna što je u čovjeku osim duha čovječjega u njemu? Tako i što je u Bogu, nitko ne zna osim Duha Božjega. A mi, mi ne primismo duha svijeta, nego Duha koji je od Boga da znamo čime nas je obdario Bog. To i navješćujemo, ne naučenim riječima čovječje mudrosti, nego naukom Duha izlažući duhovno duhovnima. Naravan čovjek ne prima što je od Duha Božjega; njemu je to ludost i ne može spoznati jer po Duhu valja prosuđivati. Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje. Jer tko spozna misao Gospodnju, tko da ga pouči? A mi imamo misao Kristovu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 145, 8-14

Pripjev: Pravedan je Gospodin na svim putovima svojim.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

Evanđelje

Lk 4, 31-37

Znam tko si: Svetac Božji.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Siđe Isus u Kafarnaum, grad galilejski. I naučavaše ih subotom te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijaše riječ njegova.

A u sinagogi se zatekao čovjek s duhom nečistoga đavla. On povika u sav glas: »Hej, što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš! Znam ja tko si ti: Svetac Božji.« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato đavao čovjeka obori u sredinu te iziđe iz njega ne naudiv mu ništa. I nasta opće zaprepaštenje te se među sobom razgovarahu: »Kakve li riječi! S vlašću i snagom zapovijeda nečistim dusima te izlaze!«

I glas se o njemu širio po svim okolnim mjestima.

Riječ Gospodnja.

Komentar

„Pravedan je Gospodin na svim putovima svojim.”

Nedavno me jedna prijateljica pitala bih li mogao popričati s njezinom prijateljicom. Upitao sam je zašto želi razgovarati sa mnom, što je muči, je li bolesna, u kakvim je problemima… a ona mi je odgovorila da se je razočarala u Boga.

To danas nije tako beznačajan problem. Štoviše, ima dosta ljudi koji su razočarani u Boga. Što je ovu ženu navelo da zaključi da Bog nije pravedan, da nije dobar, da bude njime razočarana? Što nas navodi na takve zaključke o Bogu? Jesu li to neuslišane molitve, jesu li to životne situacije za koje mislimo da ih Bog nije trebao dopustiti? Jesu li to teške životne okolnosti koje traju predugo? Donosimo li takve zaključke zato što vidimo da oni koji su grešniji od nas žive bolje i da im je u životu dobro?

Vjerujem da je pozadina razočaranja u Boga to što smo si stvorili nekakvu sliku Boga koju smo često željeli imati. Vjerujem da je pozadina razočaranja u Boga to što su nam drugi govorili o Bogu bez svog vlastitog iskustva i poznavanja toga istog Boga. Vjerujem da je pozadina to što mi o Bogu mnogo toga pretpostavljamo, a zapravo ga ne poznajemo. Možda smo zaboravili da je naš cjeloživotni poziv taj da Boga upoznamo. Kad bi se Boga moglo shvatiti i upoznati tako lako kako mi to često mislimo, onda On ne bi bio Bog.

Molitva

Gospodine, ja znam da si dobar, da si pravedan Bog. Moje mi srce govori da tražim tvoje lice, da te srcem upoznajem i iskusim, jer srce pamti. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh