Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Dnevna misna čitanja, utorak 16. kolovoza

ČITANJA

Ez 28,1-10; Otpj. pj.: Pnz 32,26-28.30.35c-36ab; Mt 19,23-30

Utorak, 16. 8. 2022., ili: sv. Stjepan Ugarski; ili: sv. Rok; svagdan

IMENDANI

Stjepan, Krunoslav, Kruno, Teodor, Božidar, Rok, Roko, Rudolf

Prvo čitanje

Ez 28, 1-10

Čovjek si, a ne Bog, a svoje srce s Božjim izjednači.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Dođe mi riječ Gospodnja: »Sine čovječji, kaži knezu tirskome:
Ovako govori Gospodin Bog:
Tvoje se srce uzoholi,
ti reče: ‘Ja sam bog!
Na božjem prijestolju sjedim
u srcu morskom.’
Iako čovjek, a ne Bog,
ti srce svoje izjednači s Božjim.
Bješe, eto, od Daniela mudriji,
nijedna ti tajna ne bje skrivena!
Mudrošću svojom i razborom natače bogatstva,
riznicu napuni srebrom i zlatom!
Mudar li bijaše trgovac,
bogatstvo svoje namnoži!
Al’ ti se s bogatstva srce uzoholi.
Stog ovako govori Gospodin Bog:
Jer svoje srce s Božjim izjednači,
dovest ću, evo, na te tuđince
najnasilnije među narodima.
Isukat će mačeve na mudrost ti divnu,
i ljepotu će ti okaljati,
bacit će te u jamu
da umreš nasilnijom smrću
od onih što umiru na pučini morskoj!
Hoćeš li tada pred krvnikom reći:
‘Ja sam bog’?
Čovjek si, a ne bog,
u ruci svojih ubojica.
Umrijet ćeš smrću neobrezanih
od ruke tuđinske!
Jer ja, Gospodin, rekoh to.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Pnz 32, 26-28.30.35c-36ab

Pripjev: Ja usmrćujem i oživljujem.

Rekoh: U prah ću ih smrviti,
zbrisati im spomen izmeđ ljudi.
Ali se bojah ruga dušmanskoga:
mogli bi im prevarit se protivnici.

Pa da kažu: »Pobjeda je naša,
nije to Gospodinova izvela ruka!«
Jer narod je to bez znanja,
oštroumlja u njih nema.

Kako da jedan tisuću u bijeg nagna,
i deset tisuća da dvojica gone,
da ih Stijena njina nije prodala,
da ih Gospodin nije izručio?

Jer blizu je dan njihove propasti,
udes njihov brzo im se bliži!
Dosudit će Gospodin puku svome,
sažalit se nad slugama svojim.

Evanđelje

Mt 19, 23-30

Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«

Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« A Isus upre u njih pogled pa im reče: »Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«

Tada Petar prihvati pa upita: »Evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče mu Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«

»A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: Tko se onda može spasiti?”«

Vidimo da je Isus naglasio kolika je opasnost bogatstva; ono je u izravnoj povezanosti s vječnim spasenjem. Ako znamo da se u Izraelu vjerovalo kako siromašni, bolesni, neplodni, neuspješni itd. nisu blagoslovljeni, da ih Bog ne sluša, tada možemo razumjeti toliko čuđenje i snebivanje učenika. Vjerujem da služenje bogatstvu, kao i svaki drugi grijeh, ima moć zarobiti nas i odvesti od Božjeg srca. Znamo da Bog ne favorizira nikoga, ni bogate ni siromašne, i da ne sudi prema tome je li netko bogat ili siromašan. A koliko imamo krivih vjerovanja, koja nisu u skladu s Božjom riječju? Onako kako postupamo s novcem – on može biti sredstvo kojim služimo Bogu, a može biti i sredstvo koje će nas zarobiti da mu ne možemo služiti – tako možemo postupati sa svim što koristimo, od spolnosti, sporta, politike, vlastitog životnog poziva, rada, djece itd. Sve može biti na korist i spasenje, a sve to može biti i protiv.

Molitva

Gospodine, molim te, pomozi mi da sve čime se služim i što mi je na korist, bude u mojim rukama pomoć u mojem posvećenju i da time doprinosim širenju tvoga kraljevstva. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh