Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Dnevna misna čitanja, ponedjeljak 15. kolovoza

ČITANJA

vl.: Otk 11,19a; 12,1-6a.10ab; Ps 45,10b-12b.16; 1Kor 15,20-27a; Lk 1,39-56

Ponedjeljak, 15. 8. 2022., UZNESENJE BLAŽENE DJEVICE MARIJE; svetkovina

IMENDANI

Marija, Mara, Tarzicije, Hijacint, Julijana

Napomena

U Republici Hrvatskoj državni blagdan; neradni dan.

Prvo čitanje

Otk 11,19a; 12, 1-6a.10ab

Žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana Apostola

Otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova u hramu njegovu. I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja.
I pokaza se drugo znamenje na nebu: gle, Zmaj veliki, ognjen, sa sedam glava i deset rogova; na glavama mu sedam kruna, a rep mu povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju. Zmaj stade pred Ženu koja imaše roditi da joj, čim rodi, proždre Dijete.
I ona porodi sina, muškića, koji će vladati svim narodima palicom gvozdenom. I Dijete njezino bi uzeto k Bogu i prijestolju njegovu. A Žena pobježe u pustinju, gdje joj Bog pripravi sklonište. I začujem glas na nebu silan:
»Sada nasta spasenje i snaga
i kraljevstvo Boga našega
i vlast Pomazanika njegova!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 45, 10b-12b.16

Pripjev: Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći.

Zdesna ti je kraljica u zlatnoj odjeći,
mnoštvom okružena.

»Slušaj, kćeri, pogledaj, prisluhni:
zaboravi svoj narod i dom oca svog!«

»Zaželi li kralj ljepotu tvoju,
smjerno se pokloni njemu.«

S veseljem je vode i s klicanjem,
u kraljeve dvore ulazi.

Drugo čitanje

1Kor 15, 20-27a

Prvina Krist, a zatim oni koji su Kristovi.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih,
prvina usnulih!
Doista, po čovjeku smrt,
po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih!
Jer kao što u Adamu svi umiru,
tako će u Kristu biti svi oživljeni.
Ali svatko u svom redu:
prvina Krist, a zatim koji su Kristovi,
o njegovu dolasku;
potom – svršetak,
kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu,
pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo,
svaku Vlast i Silu.
Doista, on treba da kraljuje
dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.
Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt
jer sve podloži nogama njegovim.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Lk 1, 39-56

Velika mi djela učini Svesilni: uzvisi neznatne.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U one dane usta Marija i pohiti u Gorje, u grad Judin. Uđe u Zaharijinu kuću i pozdravi Elizabetu. Čim Elizabeta začu Marijin pozdrav, zaigra joj čedo u utrobi. I napuni se Elizabeta Duha Svetoga i povika iz svega glasa:
»Blagoslovljena ti među ženama
i blagoslovljen plod utrobe tvoje!
Ta otkuda meni
da mi dođe majka Gospodina mojega?
Gledaj samo!
Tek što mi do ušiju doprije glas pozdrava tvojega,
zaigra mi od radosti čedo u utrobi.
Blažena ti što povjerova
da će se ispuniti što ti je rečeno od Gospodina!«
Tada Marija reče:
»Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.«
Marija osta s Elizabetom oko tri mjeseca, a onda se vrati kući.

Riječ Gospodnja.

Komentar

„I znamenje veliko pokaza se na nebu: žena zaodjenuta suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od dvanaest zvijezda.”

Znamo da je Bog stvorio sunce, mjesec, zvijezde, da sunce svijetli danju a mjesec i zvijezde noću kako bismo mi mogli vidjeti. Ako ovome tekstu priđemo tako da ne filozofiramo, da ništa ne ‘izmišljamo’, da ne spekuliramo sa stotinu značenja, već da gledamo, promatramo jednostavno onako kako piše, što tada možemo vidjeti, što možemo iz ovoga iščitati? Što nam Bog želi reći?

Možemo reći da je Bog nebeska svjetlila upotrijebio kako bi nam ukazao, pokazao tko je ta žena, jer čini se da to ne vidimo dovoljno dobro. Bog je htio privući našu pozornost na onu koju je On stavio pod ‘svjetlo reflektora’, svjetlo nebeskih svjetlila. Zar bi Bog nekoga sebi beznačajnog stavio da ga ova svjetlila tako obasjavaju? Ona ukazuju, pokazuju Onu koja je bila Njegova majka.

Često se piše i govori da je Marija bila samozatajna, da u Pismu nema mnogo o njoj, ali možemo reći da nam Bog ovim činom skreće pozornost na nju, da ju upoznamo, istražimo stvarnosti koje su vezane za nju.

Molitva

Gospodine, hvala ti za Mariju. Gospodine, za tebe je svaki čovjek remek-djelo tvoga stvaranja a koliko je tek velika ona koja je u svojoj utrobi nosila Tvoga Sina?! Molim te, pomozi mi da ju u Tvome Duhu vidim onako kako je ti vidiš. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh