Dnevna misna čitanja

KORIZMENO VRIJEME

Dnevna misna čitanja, ponedjeljak 20. ožujka Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

ČITANJA

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a ili: Lk 2,41-51a

IV. korizmeni tjedan, ponedjeljak, 20. 3. 2023., SVETI JOSIP, zaručnik Bl. Dj. Marije, svetkovina

IMENDANI

Josip, Jozo, Josipa, Joško, Bepo; Sibila, Narcis, Marcel; Niceta, Dionizije, Vladislav, Sonja

Prvo čitanje

2 Sam 7,4-5a.12-14a.16

Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova (Lk 1,32).

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođe Natanu ova Gospodnja riječ:
»Idi, reci mome sluzi Davidu:
Ovako govori Gospodin:
‘Kad se ispune tvoji dani
i ti počineš kod svojih otaca,
podići ću tvoga potomka nakon tebe,
koji će se roditi od tvog tijela,
i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
Ja ću njemu biti otac,
a on meni sin.
Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo
trajati dovijeka preda mnom,
tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 89,2-5.27.29

Pripjev: Potomstvo će njegovo ostati dovijeka.

O ljubavi tvojoj, Gospodine, pjevat ću dovijeka,
od pokoljenja do pokoljenja
usta će moja obznanjivati tvoju vjernost.
Ti reče: »Zavijeke je sazdana ljubav moja!«
U nebu utemelji vjernost svoju.

»Savez sklopih s izabranikom svojim,
zakleh se Davidu, sluzi svome:
Tvoje potomstvo održat ću dovijeka,
za sva koljena sazdat ću prijestolje tvoje.«

»On će me zvati: ‘Oče moj!
Bože moj i hridi spasa mojega!’
Njemu ću sačuvati dovijeka naklonost svoju
i Savez svoj vjeran.«

Drugo čitanje

Rim 4,13.16-18.22

U nadi protiv svake nade povjerova.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Obećanje da će biti baštinik svijeta nije Abrahamu ili njegovu potomstvu dano na temelju nekog zakona, nego na temelju pravednosti vjere. Zato — iz vjere da bude po milosti te obećanje bude zajamčeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas — kao što je pisano: Ocem mnoštva narodâ ja te postavljam — pred Onim komu povjerova, pred Bogom koji oživljuje mrtve i zove da bude ono što nije.

U nadi protiv svake nade povjerova Abraham da postane ocem narodâ mnogih po onom što je rečeno: Toliko će biti tvoje potomstvo. Zato mu se i uračuna u pravednost.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Mt 1,16.18-21.24a (Ili: Lk 2,41-51a)

Josip učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.

A rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nade se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.«

Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji.

Riječ Gospodnja.

 

Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad Isusu bijaše dvanaest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga.

Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učiteljâ, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan.

Riječ Gospodnja.

Komentar

»A on im reče: „Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?”«

Možda se iz ovih Isusovih riječi upućenih Josipu i Mariji na prvu ne može shvatiti što je Isus htio reći, ali ako dopustimo Duhu Svetome da nas uvede u događaj, možemo otkriti kakav je bio današnji slavljenik, sveti Josip.
Na temelju brojnih svjedočanstava znamo koliko je sveti Josip moćan zagovornik. Riječ nam Božja kaže da je Isus rastao u dobi, milosti, mudrosti, to jest da je kraj Josipa kao oca zemaljskoga itekako imao sliku oca uz kojega se mogao slobodno razvijati i rasti. Iz ovih Isusovih riječi možemo iščitati da im je rekao: Pa ja sam gledao vašu ljubav prema Bogu, ja sam gledao kako vam je stalo da živite sveto, ja sam gledao vašu čistu ljubav, ja sam ustvari jedino mogao završiti u Hramu jer ono što ste mi vi svojim životom pokazali je upravo put u Hram k Ocu. Ako je sveti Josip imao takav utjecaj na Isusov život, zašto ga ne bismo i mi pustili u svoj život? Jer, njegov će nas život i njegov primjer odvesti u Hram – Ocu, Sinu i Duhu Svetom.

Molitva

Gospodine, hvala ti što nas primjer svetog Josipa potiče na beskompromisan život za tvoje kraljevstvo. Gospodine, hvala ti za svetog Josipa, hvala ti što si nam ga dao kao zagovornika pred Tvojim licem. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Creativa Images; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh