Dnevna misna čitanja

BLAGDAN DUHOVA, PEDESETNICA

Dnevna misna čitanja, nedjelja 28. svibnja BLAGOSLOVLJEN ROĐENDAN, CRKVO! Gospodine, ti si rekao: „Primit ćete Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci“. Gospodine, želim tvoga Duha jer bez njega ne mogu biti tvoj svjedok. Amen!

ČITANJA

Dj 2,1-11; Ps 104,1ab.24ac.29bc-31.34; 1Kor 12,3b-7.12-13; Iv 20,19-23

Nedjelja, 28. 5. 2023., PEDESETNICA. DUHOVI

IMENDANI

German, Vilim, Velimir, Teodul

Prvo čitanje

Dj 2,1-11

Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.

Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.

A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 104,1ab.24ac.29b-31.34

Pripjev: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!
Puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje

1Kor 12, 3b-7, 12-13

U jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Nitko ne može reći: »Gospodin Isus« osim u Duhu Svetom. Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima. A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Iv 20,19-23

Kao što mene posla Otac, i ja šaljem vas: Primite Duha Svetoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer onoga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.«
To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Kad je napokon došao dan Pedesetnice….«

Ova nam rečenica otkriva da su apostoli čekali Duha Svetoga s takvom čežnjom, vatrom u srcu, željnim iščekivanjem, da su, kad je došao, rekli „napokon“. Jesu li apostoli znali što čekaju? Jesu jer im je sam Isus rekao što će čekati. A jesu li znali kakvo je to iskustvo? Nisu jer ga nisu imali. Ali s njima je ondje bila osoba koja je imala to iskustvo – majka Isusova. Oni nisu mogli devet dana moliti bez prestanka, već su mogli slušati Mariju koja je imala to iskustvo. Slušajući nju, svaki je dan u njima rasla čežnja za tim iskustvom, svaki je dan bio napetiji od prethodnog, sve su više čeznuli, bili su sve više žedni. A upravo je to potrebno da se to doživi, iskusi, da nas Duh Sveti ispuni. Kad bismo slušali svjedočanstva ljudi koji su doživjeli, primili iskustvo Duha Svetoga, vjerujem da bi većina nas poželjela to iskustvo. Jer imamo premalo svjedoka, a previše teorije.

Molitva

Gospodine, ti si rekao: „Primit ćete Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci“. Gospodine, želim tvoga Duha jer bez njega ne mogu biti tvoj svjedok. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: Gerd Altmann, Pixabay

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh