Dnevna misna čitanja

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO

Dnevna misna čitanja, četvrtak 18. svibnja Gospodine veličanstveni, silni, kralju nad stvorenim vidljivim i nevidljivim svijetom, oprosti što ti nismo iskazali dužno slavljenje, klicanje, oduševljenje. Amen.

ČITANJA

Dj 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23 (ili: Ef 4,1-13); Mt 28,16-20

VI. vazmeni tjedan, četvrtak, 18. 5. 2023., UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO, svagdan

IMENDANI

Ivan, Venancije, Feliks Solinski, Feliks Kantalicijski, Srećko, Erik, Blandina

Prvo čitanje

Dj 1,1-11

Bî uzdignut njima naočigled.

Početak Djela apostolskih

Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.

Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«

Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 47,2-3.6-9

Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.

Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!

Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

Drugo čitanje

Ef 1,17-23 (ili: Ef 4,1-13)

Posjede ga sebi zdesna na nebesima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:

Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – glavom Crkvi, koja je tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.

Riječ Gospodnja.

– ili po volji: Ef 4,1-13 –

Do mjere uzrasta punine Kristove.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo:

Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!

A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.

Zato veli: »Na visinu uzađe vodeći sužnje, dade dare ljudima.« Ono »uzađe« – što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju? Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni.

On i »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Mt 28, 16-20

Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.

Svršetak svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio! I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«
Riječ Gospodnja.

Komentar

„Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.”

Mi koji ispovijedamo vjeru u Boga živoga, koji dolazimo na različite oblike molitve, od mise do nekih drugih oblika kršćanskog okupljanja oko Isusa, rijetko možemo naići na ovakve načine slavljenja, klicanja, oduševljenja Bogom, mada nas i misna čitanja često pozivaju upravo na takav oblik bogoštovlja. S druge strane, ako odemo na neku nogometnu utakmicu, začudit ćemo se kako tamo i muškarci pokazuju emocije, i to upravo kroz klicanje, navijanje, oduševljenje, svi su zaneseni. Koliko toga mi kršćani možemo naučiti na stadionima, barem što se tiče toga oduševljenja i klicanja? Zašto kad dođemo na susret s Isusom, svi smo nekako uštogljeni, muškarci ne pokazuju emocije, kao da nas je nešto svezalo, kao da se bojimo pokazati osjećaje, emocije, kad da ne znamo izliti dušu pred Bogom? Mnogo je razloga zašto je tome tako, ali ako ćemo slušati Bibliju i njezin poziv i način kako da to uradimo, polako ćemo se oslobađati raznoraznih nakupljenih zapreka, jer Bog je u slavljenju svoga naroda. Možda mislimo da je to što smo zanemarili takav oblik iskazivanja slave Bogu bezazleno, dok istovremeno na stadionima i drugim mjestima iskazujemo ono što pripada samo Njemu, ali pazimo jer Bog se ne da prevariti.

Molitva

Gospodine veličanstveni, silni, kralju nad stvorenim vidljivim i nevidljivim svijetom, oprosti što ti nismo iskazali dužno slavljenje, klicanje, oduševljenje. Amen.

Čitanja prenosimo sa stranice Hrvatskog instituta za liturgijski pastoral hilp.hr

Autor komentara i molitve: Nediljko Jelčić; Book.hr

Foto: lumerb; Shutterstock

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Najčitanije

Na vrh