Duhovnost

PATER MARKO GLOGOVIĆ

Devetnica svetoj Betlehemskoj nevinoj dječici

Devetnica svetoj Bethlehemskoj nevinoj dječici

UVODNA MOLITVA

(Molimo svakodnevno prije ostalih molitava)

Oče nebeski, Bože milosrdni, zajedno sa Srcem Tvoga Sina Isusa Krista i sa Srcem Marije, Majke nerođenih, moje srce vapi: spasi nerođene od ubojstva pobačajem! Pogledaj na naša tri srca povezana vezom ljubavi prema najmanjima i nevinima, koji se sami ne mogu braniti. Usliši našu molbu, Ti, kojemu je sve moguće. Odričem se svakoga zla i dajem svoje srce u službu života; žrtvovati želim svoje vrijeme i sposobnosti – sve, samo da se spase nevina dječica u utrobama majki! Dva sveta Srca, primite moje srce i učinite ga svojim pomoćnikom, da u svemu bude proslavljen Bog, koji je Ljubav i Život. Amen.

Nevina Dječice-mučenici, po svojoj patnji tako slični svetom Jaganjcu, Kristu! Zagovarajte nas kod Njega, izmolite nam oproštenje i pomirenje. Bogu je sve moguće: neka vaša smrt bude zalog novog života! Vama nije dozvoljeno da se rodite, sada svojom molitvom izmolite rođenje I spas djeci u sličnim trpljenjima, a nama novorođenje i obraćenje. Oprostite i blagoslovite! Neka ISUS – ŽIVOT živi u nama, kao što i vi živite u Njemu! Nevina dječice, isprosite nam milosrđe, isprosite nam mir i ljubav. Amen.

PRVI DAN

Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem
i kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode! (Ulazna pjesma, Misa Blagdana Nevine dječice)

ČITANJE: „Ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine. Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha. Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama. Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama. Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite. Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.“ (1 Iv 1, 5- 2, 2)

RAZMATRANJE: Gospodin ljubi svu svoju djecu, iako smo grešni, no mrzi grijeh, jer dobro zna, što nam čini. Grijeh je tama, koja obavija dušu, čineći ju slijepom i hromom, gluhom i nerazumnom. Najveća je tragedija, kada ne vidimo svoj grijeh, kada smatramo da smo pravedni, savršeni, uvijek u pravu. Tako je mislio i Herod, tako na svoj „posao“ gledaju i mnogobrojna djeca Božja, koja ne prihvaćaju ovu najjasniju istinu – da je pobačaj ubojstvo nerođenog Božjeg stvorenja, koje ima besmrtnu dušu. Bog ih, dakle, ne mrzi, ali njihov grijeh Isusovom je Presvetom Srcu neprestano krvareći ožiljak. No, što ja mogu učiniti, osim zgražati se i šokirati činjenicom, da se svijet doslovno utapa u nevinoj krvi? Mogu moliti i mogu raditi. Gospodine, prosvijetli me, da spoznam veličinu Tvoga milosrđa i da čujem Tvoj poziv: „Dođi, pomozi mi, da zajedno spasimo nerođenu dječicu, Moju dječicu, tvoje bližnje!“ Živeći na ovome svijetu, nažalost putom smo izgubili nevinost misli, riječi i djela. Molim vas, Nevina dječice, da pred Bogom Svesilnim zastupate moje probleme i izmolite mi rješenja istih. Znam, da sam kriv sam za mnoge stvari, za mnoge neuspjehe. Izmolite mi dar oproštenja; da znam opraštati i da mi bude oprošteno. Ne želim biti poput Herodovih vojnika, koji su slijepo poslušali neljudsku naredbu tog tiranina – danas svim svojim bićem stavljam sebe u službu jedinoga Kralja, Isusa Krista, i predajem Mu svoju volju i svoje snage, da činim dobro, da širim dobro. Neću biti vojnik zloga, nego onaj, koji će se uvijek boriti na strain jedinog Dobra. Bože moj, pokaži mi put!

ODLUKA: Danas ću se potruditi da posjetim Isusa u Presvetom Oltarskom Sakramentu u crkvi. Poklonit ću se u tišini, zahvaljujući na daru života i vjere.

MOLITVA: Oče nebeski, klanjam Ti se svim svojim bićem, zahvaljujući Ti na daru života i vjere. Ti si sve moje! Ja želim biti sav Tvoj, opran Krvlju Tvoga Sina, ispunjen Tvojim Duhom! To je jedino što želim, za to jedino molim, po Mariji, Majci života, koju danas zazivam i kao Zagovornicu moje najmanje braće, onih još u utrobi. Spasi ih, Gospodine!

Srca Isusa i Marije, dva sveta ognjišta ljubavi,
SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, sigurne luke spasa,
Srca Isusa i Marije, utočišta nevinih srdašca,
Srca Isusa i Marije, utjehe u našim borbama,

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici
(Pri kraju Devetnice)

DRUGI DAN
Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem
i kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode!

ČITANJE: „Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: “Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.” Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači: S nama Bog! Kad se Josip probudi oda sna, učini kako mu naredi anđeo Gospodnji: uze k sebi svoju ženu. I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus.“ (Mt 1, 18-24)

RAZMATRANJE: Prema pisanju tiska, svakih 20 sekundi u Europi se izvrši pobačaj. Pedesetero mališana dnevno u našoj domovini, biva uništeno na taj način. Žena je dobila moć rađati muškarca, ali muškarac je često ženi najmanji oslonac, kada otkrije trudnoću. Sv. Josip nema u sebi ono, što imaju Herod i njegovi vojnici ili današnji sudionici abortusa – strah od života, zloću, prazninu duše, utišanu savjest. On namjerava ostaviti Mariju, zbog njezina dobra. Nije ljut na dijete niti na Nju. Možda je žalostan, ali nije ljut. Bog mu je poslao svoga anđela, kao što i svakome tko želju za pobačajem nosi u srcu, šalje neko upozorenje, nekog glasnika života, neki događaj ili neku osobu – svjedoka, i Josip nadalje hoda u poslušnosti I ljubavi. Koliki milijuni muškaraca nisu imali snage ni volje prihvatiti dijete i njegovu majku… Nabrajajući različite razloge, a stvarnog razloga za odbacivanje najmanjih, uistinu nema. Molim za sve te očeve. Molim za njihovo obraćenje. Vapim, da spoznaju svoje nedjelo i da se skrušeno vrate Spasitelju. Bog nam je u svojoj dobroti dao bližnje; mnogo može učiniti ljudska podrška kad je u pitanju dobro, a i kad je u pitanju zlo. Nema čovjeka, koji nije pozvan da odgovorno i savjesno živi. Ako smo i ranjeni u duši, ako i sami nismo sposobni za dobro, ako nosimo traume djetinjstva i odrastanja uz prisile i poniženja… Bog nas može dodirnuti i promijeniti. Dijete je najdragocjeniji Božji dar i s njime u čovječanstvo, u Crkvu i obitelj ulazi nepojmljivi blagoslov. To dijete je samo Blagoslov! Zato, molim danas i vapim, da muškarci koji nisu bili dobra potpora svojim djevojkama i ženama, po mojoj molitvi postanu nova stvorenja, u Kristu Isusu. Tebi je, Gospodine, sve moguće, učini to. Hvala Ti.

ODLUKA: Danas ću postiti, koliko mogu, najbolje o kruhu i vodi. Prikazujem ovaj dan posta za one, koji su odlučili podleći duhu pobačaja, moleći usrdno, da se predomisle.

MOLITVA: Gospodine, bože naš, nevina su dječica za Te svjedočila, ne riječima nego krvlju. Daj da i mi vjeru, koju ustima priznajemo, životom potvrđujemo. To molimo po Gospodinu našemu Isusu Kristu, koji s Tobom i Duhom Svetim živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen. (Zborna molitva Blagdana Nevine dječice)

Srca Isusa i Marije, snage u našim nemoćima,
SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, pomoći u našim potrebama,
Srca Isusa i Marije, najsnažnije obrane od Zloga,
Srca Isusa i Marije, izvori mira i milosrđa,

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici

TREĆI DAN

Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem
i kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode!

ČITANJE: „Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: “Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.” Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: “U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izraela! Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: “Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.” Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.“ (Mt 2, 1-9)

RAZMATRANJE: Netko je rekao, da je svaka trudnica – kraljica, dostojna našeg najponiznijeg divljenja, čuđenja, poklona. Marija Kraljica, rađa Kralja, koji je tek Dijete ali već je prepoznat kao očekivani Kralj. Tako je sa svakim djetetom! Dijete je uvijek dijete, bez obzira, u kojem se stupnju razvoja nalazilo. I ono najsićušnije dijete, kojega svijet današnjice naziva bezlično „embrij”, već je u potpunosti čovjek – osoba, koja posjeduje duh, dušu i tijelo. Možda nevidljivo ljudskom oku, ali svakako vidljivo Božjem oku i srcu. Ono je svetinja! Nedodirljivi, savršeni čovjek u utrobi! Ono je maleni kralj, položen na prijestolje – krilo svoje majke. Nitko nema prava uskratiti mu ovu sigurnost i dostojanstvo. Isus i Marija bili su u najvećem stupnju sjedinjeni upravo dok je Gospodin bio u Njenoj prečistoj utrobi. Srce Isusovo kucalo je u ritmu Srca Marijina! Bog je postao nerođeno dijete, sakriven u svetištu, hramu svoje djevičanske Majke! Zato zloduh i mrzi najžešćom mržnjom malene u utrobi, zato mu je najopakije zlo i najprivlačnije, kad se kroz pukotinu grijeha ušulja u misli čovjeka, gurajući ga u propast pobačaja. A Stvoritelj se u svojoj nepojmljivoj milosti i providnosti, udostojao podijeliti s čovjekom darom stvaranja. Ali čovjek ne može stvoriti dušu. Klanjam se ovom otajstvu, poput mudraca koji su se poklonili Novorođenome Knezu mira. Klanjam se i divim se, malen pred najmanjima, koje toliko ljubim i za koje sada molim. U zajedništvu s Nevinom dječicom, promatram Božju dobrotu koja neprestano s velikom pažnjom i brigom bdije nad svima nama. Hvala Ti, Gospodine, za Tvoju ljubavi koja mi grije srce i daje snage da nosim križ.

ODLUKA: Danas ću se odreći nečega, što mi je postala svagdanja ovisnost. Jedan ću cijeli dan biti bez toga, da vidim, da je sloboda moguća i lijepa. Na slavu Božju i spas malenih.

MOLITVA: Gospodine, Nevina dječica nisu bila sposobna govorom priznati Tvoga Sina, a ipak su o Njegovom rođenju ovjenčana nebeskom slavom. Ob dari obiljem svoga spasenja i nas, koji im se sada utječemo. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. (Iz Popričesne molitve na Blagdan Nevine dječice)

Srca Isusa i Marije, ispunjena oproštenjem i pomirenjem,
SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, koja odvraćate osudu i gnjev,
Srca Isusa i Marije, koja darujete nježnost i milost,
Srca Isusa i Marije, obrane od zavisti i mržnje,

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici

ČETVRTI DAN

Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem
i kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode!

ČITANJE: „Pošto mudraci otiđoše, gle, anđeo se Gospodnji u snu javi Josipu: “Ustani, reče, uzmi dijete i majku njegovu te bježi u Egipat i ostani ondje dok ti ne reknem jer će Herod tražiti dijete da ga pogubi. On ustane, uzme noću dijete i majku njegovu te krene u Egipat. I osta ondje do Herodova skončanja – da se ispuni što Gospodin reče po proroku: Iz Egipta dozvah Sina svoga. Vidjevši da su ga mudraci izigrali, Herod se silno rasrdi i posla poubijati sve dječake u Betlehemu i po svoj okolici, od dvije godine naniže – prema vremenu što ga razazna od mudraca. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji: U Rami se glas čuje, kuknjava i plač gorak: Rahela oplakuje sinove svoje i neće da se utješi jer više ih nema.“ (Mt 2, 13-18)

RAZMATRANJE: Kako se veliki ovoga svijeta panično boje za svoj život! Nema straha pred opasnošću da zauvijek izgube dušu, nego se boje gubitka statusa, karijere, materijalnih dobara, ljepote, „dobrog glasa“… Ustvari, svega što je prolazno i isprazno. Gore je živjeti u ovakvome strahu, nego u siromaštvu ili samoći. Čega se boji okrutni kralj, lažni kralj, onaj, koji je slika „ubojice od početka“ (Iv 8, 48) i lik „svijeta koji prolazi u svojim požudama“, kako piše apostol Pavao? Ne boji se silne vojske ili novčanog kraha ili izdaje svojih „energetičara“, nego – malenog, slabašnog djetešca! I u tom strahu, pogibaju nedužni. Kao uvijek kroz povijest. Jahve je to savršeno zapisao u ljudsku prirodu – 18. dana od začeća, počinje djetetu kucati srce. Srdašca najmanjih najveća su prijetnja onome zlu, koje nosi broj 666; jer, zbroj šestica je 18. Život pobjeđuje smrt, David Golijata. Zato, neću se bojati! Neću pokleknuti pred neprijateljem duša i tijela. Neću uzmaknuti pred statistikama i neću sjediti skršenih ruku! Ustajem, u sveto i silno Ime isusa Krista Nazarećanina i počinjem ozbiljnu borbu za spas onih, koje Stvoritelj toliko ljubi. Ta, i mi smo bili takvi; maleni, krhki, sakriveni samo majčinom posteljicom. Neka moja današnja molitva i žrtva budu kao „duhovna posteljica“ oko nevinih nerođenih. Gledam u slavi Jaganjčevoj Nevinu dječicu – mučenike iz Betlehema i njihovu subraću, mučenike pobačaja kroz vjekove. Zazivam moć ove silne krvi i skrušeno molim, da nam se svima Bog smiluje. Stvoritelju, Bože, ne ostaješ gluh na molitve i prošnje, kada su u pitanju Tvoji nevini! Sjeti se, da su pri rođenju Tvoga Sina, upravo oni stradali, nedužni, od ruke istog neprijatelja, koji i danas tlači Tvoje izabrane. Priteci nam u pomoć i obrani nas! U ime Isusa, Spasitelja i Otkupitelja, kojega priznajem svojim jedinim Gospodinom pred vojskom anđela, pred nebom i zemljom, pred Crkvom Tvojom.

ODLUKA: Danas ću posjetiti nekoga od rodbine ili prijatelja, najbolje one, koje izbjegavam, s kojima nisam u dobrom odnosu. Pokušat ću svjedočiti o ljubavi Božjoj. Neću osuđivati, neću otvarati stare rane. Idem iz ljubavi i nosim ljubav.

MOLITVA: Molimo Te, Gospodine, primi naša srca i cijeli naš život na dar; mi smo Tvoji odani sluge. Opravdao si djecu, koja Te nisu upoznala, očisti i nas, koji vjerno služimo Tvojim otajstvima. Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. (Iz darovne molitve u misi Blagdana Nevine dječice)

Srca Isusa i Marije, zaštite od grijeha i nečistoće ovoga svijeta,
SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, slavna vrela života i radosti,
Srca Isusa i Marije, pouzdane jakosti u kušnjama i napastima,
Srca Isusa i Marije, koja kršite oholost i uznositost,

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici

PETI DAN

Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem
i kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode!

ČITANJE: „Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. I ne samo to! Mi se dičimo i u nevoljama jer znamo: nevolja rada postojanošću, postojanost prokušanošću, prokušanost nadom. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan! Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro; možda bi se za dobra tko i odvažio umrijeti. A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to! Dičimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje.“ (Rim 5, 1-11)

RAZMATRANJE: Da ništa drugo na ovome svijetu nemam, osim spoznaje ove stvarnosti – „opravdan sam Krvlju Kristovom“ – ja sam najsretniji čovjek! Što će mi sve, drugim riječima, ako nemam oproštenje grijeha iako ne živim u Božjoj milosti?! Mnoge moje patnje izgledaju mi nelogično… Pitam se, zašto mi se neke situacije događaju? Evo, i Gospodin se na križu pitao, u boli, „Oče moj, zašto si me napustio?“ Zar je najsretniji trenutak u povijesti čovječanstva, a to je rođenje Isusa Mesije, morao biti oskvrnjen pokoljem Nevinih? Zašto… Zašto tolike nagle, tragične smrti ili ove strašne bolesti ili ratovi koji pogađaju svijet? No, Bog i nas pita: „Zašto vam smetaju nerođena dječica, koju šaljem, s rješenjem protiv ratova, s lijekovima protiv bolesti…?“ Adamu je bila kriva Eva, a Evi zmija. Nama je također, uvijek netko drugi kriv. A istina je sljedeća – svijet trpi, jer prezire Božju ljubav. I mi smo svi sudionici istog trpljenja, jer smo grešnici. Trpljenje izgleda sasvim drugačije, kada prihvatim činjenicu, da me na križu Isus prikazao Ocu! Moji su grijesi nestali pod silinom Krvi sa Golgote! Ja sam „novo stvorenje“ ispunjeno snagom Duha Svetoga – Životvorca! Bože, upotrijebi me, da ove istine dijelim s drugima, s onima koji su u očaju, s bližnjima, koji ne vide svjetlo od guste tame, koja dolazi kao posljedica grijeha. Bože, daj da svjedočim o Tvome milosrđu, da svi čuju, da opraštaš svaki grijeh, koliko god velik bio, po Krvi svoga Sina! Nerođena dječice – mučenici, podržite me svojim zagovorom u ovoj spasonosnoj misiji! Vi, koji niste sagriješili, vi koji niste mogli dignuti svoj glas za vjeru i dobro, izmolite nam ustrajnost u pouzdanju u milosrdnog Boga, pa i onda, kada smo slabi i gubimo snagu. Po smrti Nevinih iz Betlehema, neka se spase životi današnjih nedužnih, u utrobama majke. O vi, mučenici, u bijelim haljinama, s palmama u rukama, vi koji sada pjevate najljepšu pjesmu Kralju Jaganjcu, slični Njemu u ovome životu, izmolite mi milost obraćenja i spasenja, te sve ostale milosti, potrebne da se ove dvije izvrše. Hvala vam, hvala vam.

ODLUKA: Danas ću gledati, ako je ikako moguće, poći na svetu ispovijed. U sakramentu pomirenja predajem Gospodinu svoje grijehe, u poklonstvu Krvi Kristovoj koja me čisti od uzroka i posljedica grijeha.

MOLITVA: Bezgrešno Srce Majke Marije, prepun pouzdanja i ljubavi prema Tebi, zahvaljujem na svemu što činiš za mene i moju obitelj! Često nismo niti svjesni Tvoje blage prisutnosti i zagovora, milosti koje smo dobili zaslugom Tvoga posredništva pred Licem Sina Isusa. Majko, hvala Ti. U Tvoje Srce stavljam srdašca nerođene dječice. Predajem Ti i srca njihovih roditelja. Majko, molim Te, prikaži ih Božanskom srcu svoga Sina, da On mogne spasiti svoje ljubljene ovčice. Trebamo Te, Majko, zahvaljujemo I ljubimo Te iznad svega, jer Ti si rodila Kralja i Gospodina, jer Ti si zgazila glavu zmiji. Hvala Ti, Majko.

Srca Isusa i Marije, koja uništavate zle želje i sklonosti,
SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, suprotnosti svih zlih neumjerenosti,
Srca Isusa i Marije, stijene spasa žena i djevojaka,
Srca Isusa i Marije, pećine jakosti muževa i mladića,

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici

ŠESTI DAN

Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem
i kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode!

ČITANJE: „I anđelu Crkve u Laodiceji napiši: “Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja: Znam tvoja djela: nisi ni student ni vruć. O da si studen ili vruć! Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta. Govoriš: ‘Bogat sam, obogatih se, ništa mi ne treba!’ A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog, i slijep, i gol. Savjetujem ti: kupi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se odjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja; i pomasti da oči pomažeš i vidiš. Ja korim i odgajam one koje ljubim. Revan budi i obrati se! Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje, kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim na prijestolje njegovo. Tko ima uho, nek’ posluša što Duh govori crkvama!“ (Otk 3, 14-22)

RAZMATRANJE: Stavit ću svoje ime i naziv moga mjesta življenja, u sve biblijske tekstove… Kako to drugačije zvuči! Laodiceja je, dakle, na primjer Zagreb ili Split, ovaj ubog, slijep i gol sam – ja. Ne netko otprije nekoliko tisuća godina, nego ja, jer Pismo je uvijek o meni i za mene, danas i ovdje. Da, molim i sudjelujem u radu svoje župne zajednice, čak sam i u molitvenoj grupi… Hodočastim i slušam pobožne emisije na radiju i seminare… Ali, je li to dosta? Dok mi je dobro, nije mi dobro! Kršćanstvo nije religija, koja me treba uspavati u udobnosti. Krist je donio mač, i nemir, i izagnao je trgovce iz hrama, i vikao je sasvim oštro, na farizeje, nazvavši ih pogrdnim imenima! Ako sam Boga stavio/la u neki dio dana i dajem Mu već odavno izračunati i osigurani dio sebe, svega što imam i jesam… I dobro mi je tako, NIJE DOBRO! A što, ako On traži nešto više? Zar me On sluša samo prije spavanja? Zar On traži samo ono malo novaca nedjeljom, da bude zadovoljan i zadovoljen? Možda imam krivu sliku o Bogu… Što, ako Ti, Gospodine, baš sada, želiš nešto sasvim novo, sasvim drugačije od mene? Možda želiš, da svaki dan sudjelujem u euharistiji? Možda svoje vozilo trebam podariti misionaru u Africi? Možda me zoveš, da stojim pred bolnicom u kojoj se dnevno vrše čedomorstva i dijelim letke, ili jednostavno, ondje, na ulazu, molim krunicu? Ali ne, nemam vremena, prestar sam, nismo dovoljno bogati, nemam fakultetsku naobrazbu… Bog je sigurno zadovoljan mojim „Anđeoskim pozdravom“ i „Očenašom“ prije jela. Jesi li, Bože, zadovoljan mojim životom? Volio bih, da Ti upravo sada, mogu u slobodi i potpunoj predanosti, reći: „Evo me, mene pošalji, pokaži mi što mogu učiniti za Tvoje najmanje, i ja ću to učiniti!“ Mogu li tako moliti???

ODLUKA: Danas ću izmoliti dodatno krunicu Blažene Djevice Marije. Stavit ću u Njezino Bezgrešno Srce moje srce i srca najmanjih za koje molim i vapim.

MOLITVA: Šestoga si dana, o Jahve gospode, stvorio čovjeka, krunu stvorenja. Stvorio si nas na „svoju sliku“ – besmrtne, od trenutka začeća, do prirodne smrti. Hvala Ti, što sam takav kakav jesam – što sam rođen u ovoj zemlji, od ovih roditelja, što sam sudionik spasonosnih otajstava naše vjere.

Srca Isusa i Marije, snažni štitovi u trenucima očaja,
SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, oružja vjere i ljubavi Boga Trojedinoga,
Srca Isusa i Marije, Bezgrešna i Prečista naša naslado,
Srca Isusa i Marije, koja dajete život u punini,

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici

SEDMI DAN

Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem i kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode!

ČITANJE: „I dođe mi riječ Jahvina: “Ovako govori Jahve nad Vojskama: ‘Ljubavlju ljubomornom za Sion izgaram i gnjevom velikim plamtim za nj! Vraćam se u Sion, prebivati hoću sred Jeruzalema.’ Ovako govori Jahve nad Vojskama: ‘Jeruzalem će se zvati Gradom vjernosti i Gorom Jahve nad Vojskama, Gorom svetosti.’ Ovako govori Jahve nad Vojskama: ‘Starci i starice opet će posjedati po trgovima jeruzalemskim, svatko sa štapom u ruci zbog starosti prevelike. A gradski će se trgovi ispuniti dječacima i djevojčicama koji će se igrati na njegovim trgovima.’ Ovako govori Jahve nad Vojskama: ‘Ako to bude čudo u očima Ostatka u dane one, zar će to biti čudo i u mojim očima’ – riječ je Jahve nad Vojskama. Ovako govori Jahve nad Vojskama: ‘Evo spasit ću svoj narod iz zemlje istočne i iz zemlje sunčanog zapada. Ja ću ih dovesti da se nastane usred Jeruzalema. I bit će mi narod a ja ću im biti Bog u vjernosti i pravdi.“ (Zah 8, 1-8)

RAZMATRANJE: Ništa na svijetu ne postoji, bez nekoga smisla. Ipak, između uzroka i posljedica nečega, stoji čovjek, koji je Bogu Stvoritelju najvažniji i sve je podloženo njegovom spasenju, vječnoj sreći. Mi smo oni, koji izabiremo. Mi donosimo loše ili dobre odluke i životne odabire. A sve ima neki smisao. Tako, i ono, za što smo uvjereni, da nema smisla! Kako inače objasniti tolike spontane pobačaje ili neplodnost bračnih parova? U svakom je ljudskom križu prisutan i Kristov križ, koji svijetli i privlači, jer bez njegova križa naša leđa nemaju snage nositi svoj križ. Ne znam sve, ali Bog znade. Ne razumijem sve, ali On vodi. Ne veselim se svemu što me susreće, ali vjerujem božanskoj Providnosti. Bole me pogledi, riječi i (ne)djela bližnjih ili daljnjih ljudi, ali znam, da je Njega još više boljelo, i ne odustajem opraštati i ići dalje… Iza Kalvarije, nazire se zora slavnog Uskrsnuća. A najtamnije je upravo pred svitanje. Čujem u Riječi Božjoj, da Gospodinu nijedno čudo nije čudo; On je svemogući Bog čudesa. Može uskrisiti mrtvoga, osloboditi opsjednutoga, obratiti one koji vrše i nagovaraju na pobačaj, ukloniti zloćudan tumor ili neplodnim roditeljima udijeliti blizance! On može! On i čini čudesa, danas! On je živi, stvarni Bog – Ljubav! No, ponekad šuti, jer ljubav ponekad mora šutjeti, jer ljubav je i trpljenje. Sveta Ivanka Beretta Molla, talijanska liječnica i majka koja nije dozvolila pobačaj svoje kćeri, iako je bila teško bolesna (rak maternice), iz vlastitog je bolnog ali plodonosnog iskustva napisala: „Ljubav ne ide bez trpljenja, trpljenje ne ide bez ljubavi!“ Bog ne ostavlja svoje da uzaludno trpe; ne šali se okrutno s nama, plače kad i mi plačemo. Ako ja plačem zbog nenadane smrti bližnjega ili zbog teške mu bolesti, što mislim, kako reagira Stvoritelj, koji vidi neopisivu patnju nevinih; u pobačaju, u zlostavljanju, u logorima, u obiteljskom nasilju, u silovanjima, u ovisnostima, u…? Gospodine, daj da Ti obrišem suze, jer one i mene bole.

ODLUKA: Danas ću naći vremena i pročitati jednu cijelu, kraću knjigu iz Staroga Zavjeta ili jednu cijelu poslanicu iz Novoga Zavjeta. Osluškivat ću pažljivo što mi Bog progovara u svojoj Riječi, koja spašava dušu.

MOLITVA: Euharistijski Isuse, stojim pred Tobom, zazivajući zagovor Nevine dječice. One iz Betlehema, kao i onih nebrojenih, bezimenih, znanih i neznanih, koje je „odrastao“ čovjek uništio tjelesno, duhovno, moralno. Ti ih sve znaš, Ti ih držiš sigurne u svom Srcu. Pogledaj sada na njihov nijemi krik i usliši moje molitve! Možda Te na ovome svijetu nisu poznavali, ali sada Te u potpunosti poznaju, i gledaju. Ti im svijetliš u Nebeskom Jeruzalemu, Ti, „zaklani Jaganjac“ kako si opisan u Božjoj Riječi. Pozivam se na Tvoje milosrđe i jecam pred Tvojim prijestoljem – Isuse, slomljena Srca, zacijeli rane naših duša!

Srca Isusa i Marije, koja čuvate začetu djecu Božju,
SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, koja ćete izvojevati zadnju pobjedu,
Srca Isusa i Marije, koja nas ljubite neopisivim žarom,
Srca Isusa i Marije, koja sagorijevate u milosrdnoj ljubavi,

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici

OSMI DAN

Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem i
kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode!

ČITANJE: „Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele! Veseli se i raduj se iz sveg srca, Kćeri jeruzalemska! Jahve te riješio tvoje osude, neprijatelje tvoje uklonio! Jahve, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj! Ne boj se više zla! U onaj dan reći će se Jeruzalemu: “Ne boj se, Sione! Neka ti ne klonu ruke! Jahve, Bog tvoj, u sredini je tvojoj, silni spasitelj! On će se radovati tebi pun veselja, obnovit će ti svoju ljubav, kliktat će nad tobom radosno kao u dan svečani. Odvratio sam od tebe nevolju da na sebi više ne nosiš sramotu. Evo svladavam sve tvoje tlačitelje. U ono vrijeme izbavit ću sve hrome, sabrat ću prognane, pribavit im hvalu i diku po svoj zemlji gdje ih sramota bijaše dopala. U ono vrijeme ja ću vas dovesti, u ono vrijeme ja ću vas sabrati! Tada ću vam dati hvalu i diku među narodima zemlje, kad okrenem vašu sudbinu pred vašim očima” – govori Jahve.“ (Sef 3, 14-20)

RAZMATRANJE: Pročitat ću još jednom gornje riječi. Pročitat ću ih i još jednom! Bože moj, koja Riječ! Aleluja! Bože silni, koja obećanja, koja ljubav, koja radost! Nisam slijep na Tvoju milost, ne želim biti! Zar nije jasno, koliko nas voliš?! Usprkos desecima milijuna surovih izvršenja smrtne kazne nad nerođenima u svijetu, godišnje, Ti i dalje dopuštaš, da se djeca rađaju, da se ljudski rod može produljivati i razvijati. Tvoje suze zbog pobačaja i svih ostalih zala, nisu suze što proklinju ili kažnjavaju; to su suze koje peru, suze milosrđa, suze nove šanse! Bože, Tvoja je ljubav nepojmljiva, sveta, dostojna svakog našeg poklona i veličanja! „Okrenut ćeš nam sudbinu“, kažeš. Ove su riječi najbolji poticaj, da baš za inat neuspjesima ili padovima, ustanem i krenem dalje, u pobjedu! Borci za život, diljem svijeta, svaki na svoj način, prolaze svoju kalvariju. Zabrane i delegalizacije pokreta, osmjehivanje, banaliziranje, izvrgavanje ruglu i javnim pritiscima, te još mnogi problemi obilježavaju svakoga, koji ozbiljno ulazi u rat za rođenje onih „koji se ne smiju roditi“. Međutim, Ti ćeš „svladati sve moje tlačitelje“! Kad razmišljam, uviđam koliko je teško ovo duhovno ratovanje, jer ratujemo sa „snagama zla“ (Ef 6) a ne s vidljivim neprijateljem. Ja, slabašan Kristov vojnik, odupirem se duhu smrti, silnom duhu Sodome i Gomore, razaratelju i mučitelju ljudi, na ovom I drugom svijetu. Da nije Tebe, o Bože, ne bih uspio niti trenutka izdržati u ovim pritiscima. Ali, Ti si vjeran Bog. Hvala Ti neizmjerno na ovom obećanju Tvoje prisutnosti i snage, za mene, svoje ljubljeno dijete. Bože, samo Tebi vjerujem, samo Tebi! Samo ću Tebe slušati, i zalutati neću.

ODLUKA: Danas ću sudjelovati na Svetoj Misi i pričestiti se. Ovu euharistiju prikazujem na nakane svih koji mole Devetnicu. Žarko ću moliti za njihovu zaštitu i blagoslov u životu.

MOLITVA: Isuse, Sine Marijin! Ti, koji si umnožio ribice i kruh, Ti koji si izvukao Petra iz olujnog vihora, Ti koji si iz mrtvih podigao Lazara, čuj moju molitvu! Potrebna mi je Tvoja zaštita, sila Tvoga Duha Svetoga. Dozvoljavam Mu, da me potpuno zaogrne i pronikne svojom prisutnošću, pred kojom se duboko, cijelim bićem, u strahopoštovanju klanjam… Duše Sveti, Bože, Životvorče, nadahni me i sakrij me pred zlim duhom, da Ti mogu čista srca i savjesti služiti, veličajući Te bez prestanka. Marijo, Zaručnice Duha Svetoga, spasi dušu moju svojim majčinskim zagovorom! Amen.

Srca Isusa i Marije, razapeta, ponižena i odbačena,
SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, proslavljena, ustoličena i vladajuća,
Srca Isusa i Marije, najvjerniji prijatelji djece i malenih,
Srca Isusa i Marije, sjajni odsjaji nebeskih divota,

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici

DEVETI DAN

Nevina su djeca pobijena za Krista, idu za nedužnim Jaganjcem
i kliču bez prestanka:
Slava Tebi, Gospode!

ČITANJE: „Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovog svijeta kao nesreća; i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati te će vrcati kao iskre u strnjici. Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevat nad njima u vijeke. Koji se u nj ufaju spoznat će istinu, i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe. A bezbožnici će zbog svojih misli biti primjereno kažnjeni jer su prezreli pravednike i otpali od Gospodina. Teško onima koji preziru mudrost i stegu! Isprazna je nada njihova, napori uzaludni i poslovi bez probitka. Žene su im bezumne, djeca opaka i proklet njihov rod!“ (Mudr 3, 1-12)

RAZMATRANJE: Ponekad se može činiti, da je zlo snažnije. Mediji nas napadaju crnim vijestima, međuljudski razgovori sve su više obilježeni tragedijama. Skloni smo povjerovati, da zlo trijumfira. Sa svih strana negativna slika svijeta i loša strana čovjeka dolazi do izražaja. Pod udarom smo pesimizma i zlokobnih proročanstava. Međutim, nije tako; dobro će pobijediti, dobro već sada uvijek pobjeđuje. Možda se ne reklamira toliko kao grijeh, možda nije privlačno toliko kao raskalašenost i zabava, možda smo i sami postali slijepi na dobre ljude i dobra djela, ali dobro zaista postoji! Milijuni dječice širom svijeta, ipak je spašeno od pogubljenja pobačajem! I ja mogu spasiti ovu djecu, samo ako hoću, na mnoge načine, i molitvom i djelom! Šire se pobožnosti, tiskaju se dobre knjige i letci, osnivaju se mnoge udruge za spas nerođenih, pokreću se akcije pune ljubavi i dobrote, Bog poziva milijune kršćana a i ljudi ostalih vjeroispovijesti, da blagoslovljenim zalaganjem spase one, koje svijet gleda kao teret ili bolest. A oni su naša braća i sestre, čije srce kuca kao jedno sa srcem majke koja ih nosi. Zlo neće potrajati! Dobro nema granica, ono se širi i najmanjim osmijehom i najmanjom gestom prijateljstva i jednom jedinom „Zdravomarijom“! Zato, ako i posumnjam, ako i malakšem, molit ću Te, Gospodine, da mi pritječeš u pomoć. Ako i izgubim gorljivost, Ti ćeš mi je povratiti. Ako se slomim, Ti ćeš me odvesti na Getsemani i uroniti me u Muku svoga Sina. Samo s Isusom dobro ima smisla i zlo nema smisla. Samo s Tobom, moj presveti Brate i božanski Prijatelju, mogu svakoga dana iznova otkrivati Božju milost i istinu o pobjedi dobra. Zato, ne napuštaj me, iako Te ja katkad napustim. Ne odbaci me, iako Te ja ponekad zatajim. Tvoja je ljubav veća od mojih slabosti, Tvoje neiskazano milosrđe snažnije od mojih ludosti. Tvoj sam i tako će biti sada i u vijeke. Amen.

ODLUKA: Danas, na posljednji dan Devetnice, sakupljeni novac s početka molitve, dajem potrebnima; dajem anonimno, siromahu, susjedu, mnogočlanoj obitelji, u crkvu… Bože, dijelim od Tvoga, Tvojima. Hvala Ti.

MOLITVA: Oče sveti, Bože milosrđa, ljubim Te ovakav kakav jesam, sa svojim brojnim ranama i ograničenjima, sa životnim razočaranjima i padovima. Ljubim Te zbog Tebe samoga, Tebe koji me neprestano daruješ, ljubim, jer si Darovatelj. Jer Ti si Život, moj Život, Ti si moje utočište i moj oslonac. Tebi želim vjerovati, Tebi se klanjati, u Tebe se pouzdati i Tebe ljubiti i onda, kada mi svijet govori, da nema smisla to činiti. S Tobom želim svi srcem sudjelovati u spašavanju Tvojih najmanjih. Svjedočit ću Život ma kako on težak bio, jer znam, da me na kraju čeka istinsko življenje, u Tebi. Hvalit ću Te i slaviti cijelu Vječnost s nebrojenim četama nebeskih čistih duša, osobito s Nevinom dječicom, koja me sada prate svojim molitvama. Nevina betlehemska dječice i vi, mučenici pobačaja, s vašom pomoću iz Kraljevstva krećem u novi dan i nove pobjede dobra. S Marijom, vašom i mojom nježnom Majkom. Amen.

Srca Isusa i Marije, čuvari ćudoređa i poniznosti, SPASITE NEROĐENE!
Srca Isusa i Marije, najsigurnije pomoći nerođenih,
Srca Isusa i Marije, JA VAS LJUBIM I MOLIM; SPASITE NEROĐENE!

Slijede: Bijela krunica i Zazivi Nevinoj dječici

Na kraju Devetnice:

MOLITVA NEVINOJ BETLEHEMSKOJ DJEČICI

O VI, Maleni, kojima je krvlju ugušen smiješak, sada klikćete pred Prijestoljem Jaganjčevim! Vi, mučenici, nejaki da se obranite usred smrti i užasa, igrate se sveti među ljiljanima i ružama rumenim od vaše prolivene krvi! Vi, nedužni, nikomu krivi, ali bez prava na život pred jakima ovoga svijeta, oprostite nama, koji smo vas ranili svojom ravnodušnošću i pristajanjima uz Herode svih vremena. Iz straha, obijesti, neznanja… O, da postanemo svjesni grozote svojih čina! Osobito grijeha pobačaja – čedomorstva, psovke i mnogih drugih zala u obitelji i društvu. Nevina dječice i svi vi rođeni i nerođeni mali mučenici, izmolite nam milost savršenog pokajanja, da mognemo oplakati naše grijehe i grijehe našega naroda, te zločine svega čovječanstva na zemaljskoj kugli, natopljenoj vašom nedužnom krvlju. Vama je učinjena velika nepravda i zlo. Zaslužujemo najgoru osudu. Ipak molimo, neka vaša krv, sjedinjena s Krvlju Kralja Jaganjca, što „govori snažnije od Abelove“ ne vapi u Nebo za osudom, nego za ozdravljenjem ovog palog svijeta, kojega Bog ipak toliko ljubi! Neka opere naše krivnje i očisti lice zemlje od strašne „kulture smrti“. Nevina betlehemska dječice, svojom nam žrtvom izmolite obraćenje srdaca. Neka ljubav, koja je snažnija od svakoga zla, štiti i vodi svaki ljudski život od začeća do prirodne smrti. Neka bude mir među ljudima. Toliko je nasilja oko nas i u nama… Terorizam, ratna razaranja, materijalna i moralna bijeda, tolike ljudske potrebe, gladna i zlostavljana djeca… Naša je molitva kap u moru. I naše djelovanje ne može ukloniti svu bol ovoga svijeta… Ali se ne ćemo predati! Nevina dječice, budite nam zagovornici na Nebu, budite nam poput zvijezde koja je vodila Mudrace do štalice s novorođenim nebeskim Djetetom, da se više nikada ne vratimo na stari put, koji vodi u propast. Neka nam u tome pomogne i zagovor naše nebeske Majčice; svi smo Njezina djeca i sinovi i kćeri Boga Oca. Koji živi i kraljuje sa Sinom i Duhom Svetim u jedinstvu ljubavi; da i mi budemo jedno s Njime! Amen!

Zazivi Nevinoj betlehemskoj dječici

– Poradi Krista, pogaženi pupoljci,
molite za nas!
– Slični zaklanom Jaganjcu,
– Braćo nevina, najmanja,
– Slavodobitnici među mučenicima,
– Prvi sveci naše Crkve,
– Blaženi, prekriti krvlju,
– Ponosi svojih roditelja,
– Neprežaljene žrtve okrutnog Heroda,
– Pali podmuklo od mačeva krvnika,
– Miomirisne rajske ruže,
– Suze naše nebeske Majke Marije,
– Sliko svih nepravedno osuđenih,
– Pravednici ubijenog tijela već žive duše,
– Zagovornici naši pred Licem Kralja,
– Uresu Nebeskog Jeruzalema,
– Prečiste žrtve idolopokloničkog vladara,
– Prvine Isusove patnje,
– Kameni temeljci Kristove Crkve,
– Prvi među priznavateljima jedinoga Boga,
– Ispraćeni gorkim plačem majki i očeva,
– Ljuta rano ražalošćene braće i sestara,
– Najmanji Božji ugodnici,
– Nasljedovatelji Kralja Jaganjca,
– Vi, koji ste satrli ponos đavla,
– Vi, osobiti rubini evanđelja,
– Vi, nedužne zvijezde nikad prolaznog sjaja,
– Vi, stražari Kristove štalice,
– Vi, blagoslovljeni izdanci Kraljevstva Božjega,
– Vi, neshvaćene ljepote i svetosti,
– Vi, prethodnici svih pobačenih nerođenih,
– Vi, zaštitnici sve zlostavljane djece,
– Zagovornici majki trudnica,
– Branitelji bolesne dječice,
– Anđeli čuvari nevinih zatočenika,
– Ljiljani kušanih protiv čistoće i vjere,
– Blistavi dragulji krune Gospodnje,
– Nebeska braćo svih koje svijet naziva embrijima i fetusima,
– Nagrađeni vječnim dostojanstvom,
– Pogaženi u Betlehemu,
– Proslavljeni u Nebeskom svetom Gradu,
– Stupovi najmanjih trpećih Kristovih udova,
– Najmanji a najveći,
– Neželjeni, uzdignuti u najvišu Slavu,
– Osmijehu Jahve Sabaota,
– Veselje Arkanđela nebeskih,
– S Anđelima prvi pred Božjim Prijestoljem,
– Ogledala sve nasilno pogubljene dječice,
– Sveci posljednjih vremena,
– Tužne misli sv. Josipa,
– Plamenovi Srca Kralja nad kraljevima
  molite za nas!

BIJELA KRUNICA
KRUNICA NEVINE DJEČICE

Molimo kao na Gospinoj krunici.

EUHARISTIJSKO SRCE ISUSOVO, SMILUJ NAM SE!
PREŽALOSNO SRCE MARIJINO, MOLI ZA NAS!
BETLEHEMSKA NEVINA DJEČICE, ZAGOVARAJTE NAS!

Prvo zrno: Oče naš…
Tri sljedeća zrna: Zdravo Marijo…
Zadnje zrno i sva ostala velika zrna, moli „Molitvu prikazanja“:

OČE NEBESKI, PRIKAZUJEMO TI RANE I KRV ISUSA KRISTA, JAGANJCA BOŽJEG, KOJI ODUZIMA GRIJEHE SVIJETA, SUZE MAJKE MARIJE I LJUBAV SVETOGA JOSIPA, MOLEĆI MILOSRĐE ZA NAS I ZA NEROĐENE! AMEN.

Sva mala zrna: ISUSE, MARIJO, JOSIPE,
JA VAS LJUBIM I MOLIM
– SPASITE NEROĐENE!

Nakon posljednje „Molitve prikazanja“ tri puta Slava Ocu…

Sveti Mihaele Arkanđele, moli za nas!
Anđeli Čuvari Nerođenih, molite za nas!
Sveti Ivane Pavle II., moli za nas!
Blažena Majko Terezijo, moli za nas!

IMPRIMATUR: Generalni Prior Reda Pavlina, o. Izydor Matuszewski, 19. 05. 2008., Jasna Gora, Poljska

Autor: p. Marko Glogović; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh