Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Deset tisuća poteškoća ne čine ni jednu jedinu sumnju

Vjera je sigurna, sigurnija od svake ljudske spoznaje, jer se temelji na samoj Riječi Boga, koji ne može lagati. Doduše objavljene istine mogu se ljudskom razumu i iskustvu činiti nejasnima, ali “sigurnost koju daje božansko svjetlo veća je od sigurnosti što je daje svjetlo naravnog razuma”. “Deset tisuća poteškoća ne čine ni jednu jedinu sumnju”.

Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 157

Najčitanije

Na vrh