Dnevna misna čitanja

DNEVNA MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Današnja misna čitanja, nedjelja 26. lipnja

IMENDANI

Ivan i Pavao, Zoran, Vigilije, Deodat, Maksencije, Pelagije

ČITANJA:

1Kr 19,16b.19-21; Ps 16,1-2a.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lk 9,51-62

Prvo čitanje

1Kr 19,16b.19-21

Elizej ustade i pođe za Ilijom.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Reče Gospodin Iliji:

»Pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.«

Ilija ode odanle i nađe Elizeja, sina Šafatova, gdje ore: pred njim dvanaest jarmova, sâm bijaše kod dvanaestoga. Ilija priđe k njemu i baci na nj svoj plašt. On ostavi volove, potrča za Ilijom i reče: »Dopusti mi da zagrlim svoga oca i majku pa ću poći za tobom.« Ilija mu odgovori: »Idi, vrati se; ja sam svoje učinio.« On ode, uze jaram volova i žrtvova ih. Volujskim jarmom skuha meso i dade ga ljudima da jedu. Zatim ustade i pođe za Ilijom da ga poslužuje.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 16,1-2a.5.7-11

Pripjev: Ti si, Gospodine, baština moja!

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš moju sudbinu.

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Stog mi se raduje srce i kliče duša,
pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju
ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Drugo čitanje

Gal 5, 1.13-18

Na slobodu ste pozvani!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!

Doista vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlikom tijelu, nego – ljubavlju služite jedni drugima. Ta sav je Zakon ispunjen u jednoj jedinoj riječi, u ovoj: Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga! Ako li pak jedni druge grizete i glođete, pazite da jedni druge ne proždrete.

Hoću reći: po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje

Lk 9, 51-62

Isus krenu sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.Za tobom ću kamo god ti pošao.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu. I posla glasnike pred sobom. Oni odoše i uđoše u neko samarijansko selo da mu priprave mjesto. No ondje ga ne primiše jer je bio na putu u Jeruzalem. Kada to vidješe učenici Jakov i Ivan, rekoše: »Gospodine, hoćeš li da kažemo neka oganj siđe s neba i uništi ih?« No on se okrenu i prekori ih. I odoše u drugo selo.

Dok su išli putom, reče mu netko: »Za tobom ću kamo god ti pošao.« Reče mu Isus: »Lisice imaju jazbine, ptice nebeske gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje bi glavu naslonio.«

Drugomu nekom reče: »Pođi za mnom!« A on će mu: »Dopusti mi da prije odem i pokopam oca.« Reče mu: »Pusti neka mrtvi pokapaju svoje mrtve, a ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje.«

I neki drugi reče: »Za tobom ću, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukućanima.« Reče mu Isus: »Nitko tko stavi ruku na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Kad su se navršili dani da bude uznesen, krenu Isus sa svom odlučnošću prema Jeruzalemu.«

Naš Gospodin Isus Krist je znao što sve treba pretrpjeti zbog našeg otkupljenja, znao je kakve ga sve grozote mučenja očekuju, znao je koliko će silno patiti. Zamislimo Isusa: približio se je taj trenutak, došlo je vrijeme, tri godine javnog djelovanja su brzo prošle, on u sebi razmišlja što sve mora proći kad dođe u Jeruzalem a poslije razmišljanja odlučno krene prema onome što ga tamo čeka.
U Kini Crkve održavaju seminare na temu: Kako podnijeti mučeništvo za Krista, jer ondje se kršćani progone pa vjernici imaju potrebu za takvim seminarima. Ta njihova odlučnost ima karakteristike odlučnosti Kristove. Ako pak pogledamo nas kršćane na ovim našim prostorima, vidimo li ikakve sličnosti s Kristom i braćom po svijetu? Oni trpe progone, mučenja, zatvore pa su ipak odlučni u slijeđenju Krista, dok mi plačemo i kukamo, jadikujemo kako nam je teško. Nije li to istina?

Molitva

Gospodine Isuse, hvala ti što si nam svojim primjerom pokazao kako ići kroz život, kako nadvladati protivštine na koje nailazimo zbog vjere u tebe. Hvala ti i za braću diljem svijeta, koja nas svojim primjerom ohrabruju da odvažno idemo dalje. Amen.

Najčitanije

Na vrh