Dnevna misna čitanja

DNEVNA MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Današnja misna čitanja, utorak 12. srpnja

IMENDANI

Proklo, Hilarije, Fortunat, Mohor, Živko, Tanja

ČITANJA:

Iz 7,1-9; Ps 48,2-8; Mt 11,20-24

Prvo čitanje

Iz 7, 1-9

Ako se na me ne oslonite, održat se nećete!

Čitanje Knjige proroka Izaije

U dane judejskog kralja Ahaza, sina Jotamova, sina Uzijina, aramski kralj Rason i izraelski kralj Pekah, sin Remalijin, zavojštiše na Jeruzalem, ali ga ne mogoše zauzeti.
Tada dojaviše domu Davidovu: »Aramci se utaborili u Efrajimu.« Na tu vijest uzdrhta srce kraljevo i srce naroda, kao što u šumi drveće ustrepti od vjetra. I Gospodin reče Izaiji: »Iziđi pred Ahaza, ti i sin tvoj Šear Jašub, do nakraj vodovoda gornjeg ribnjaka na putu u Valjarevo polje. Reci mu:
»Pazi, smiri se, ne boj se,
i nek ti ne premire srce
od ovih dvaju ugaraka zadimljenih,
od raspaljenog bijesa Rasona aramskog,
i sina Remalijina,
što Aram, Efrajim i sin Remalijin
smisliše tvoju propast.
Pođimo, rekoše, na Judeju,
uplašimo je i osvojimo
da u njoj zakraljimo sina Tabelova.
Ovako govori Jahve Gospod:
To se neće zbiti: toga biti neće!
Damask je glava Aramcima,
a Damasku je glava Rason;
Samarija je glava Efrajimcima,
a Samariji glava je Remalija.
Još šezdeset i pet godina,
i Efrajim, razoren, neće više biti narod.
Ako se na me ne oslonite,
održat se nećete!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 48, 2-8

Pripjev: Bog utvrđuje grad svoj dovijeka!

Velik je Gospodin, hvale predostojan
u gradu Boga našega.
Sveto brdo njegovo, brijeg veličanstven,
radost je zemlji svoj.

Gora Sion, na krajnjem sjeveru,
grad je Kralja velikog.
Bog u kulama njegovim
jakom se pokaza utvrdom.

Jer gle, složiše se kraljevi,
navališe zajedno.
Čim vidješe, zapanjiše se
i zbunjeni u bijeg nagnuše.

Ondje ih trepet obuze
kao muka porodilje,
kao kad vjetar istočni
razbija brodove taržiške.

Evanđelje

Mt 11, 20-24

Tiru, Sidonu i Sodomi bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Stane Isus prekoravati gradove u kojima se dogodilo najviše njegovih čudesa, a oni se ne obratiše: »Jao tebi, Korozaine! Jao tebi, Betsaido! Da su se u Tiru i Sidonu zbila čudesa koja su se dogodila u vama, odavna bi se već oni u kostrijeti i pepelu bili obratili. Ali kažem vam: Tiru i Sidonu bit će na Dan sudnji lakše negoli vama.«

»I ti, Kafarnaume! Zar ćeš se do neba uzvisiti? Do u Podzemlje ćeš se strovaliti! Doista, da su se u Sodomi zbila čudesa koja su se dogodila u tebi, ostala bi ona do danas. Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.«

Riječ Gospodnja

Komentar


»Pazi, smiri se, ne boj se,
i nek ti ne premire srce
od ovih dvaju ugaraka zadimljenih.«


Zar se ovo što se je dogodilo judejskom kralju i narodu ne događa često i nama? Strah, nemir… Piše da im je srce uzdrhtalo kao lišće na granama u šumi. Vjerujem da većina nas zna kako izgleda kad puše vjetar: treperi lišće, sve treperi. Tako mi vidimo situacije koje u nama izazivaju strah, trepet, neizvjesnost. Judejci i kralj znali su što im ta prijetnja znači, znali su koliko je neprijatelj snažan. Ali tu je i drugi pogled na prijetnju koja je bila upućena Judejcima, drugi pogled na vojsku koje su se Judejci i kralj bojali – bio je to Božji pogled, pogled iz Božje perspektive, a to je da je ta vojska izgledala kao dva ugarka (izgorjeli komad drveta koji se još samo malo dimi); tako ju je Bog doživljavao. Bog na sve gleda drugačije, Bogu ništa nije nemoguće, On ni pred čim ne drhti, On ne sustaje. Pavao nas poziva neka imamo misao Kristovu, to jest neka sve gledamo njegovim očima. Ne kažem da nas neće napadati strah, neizvjesnost, tjeskoba, problemi. Zasigurno hoće. Ali postoji i drugi, Božji pogled na naše životne nevolje, strahove, prijetnje itd.

Molitva


Gospodine, molim te, daj mi milost da kad me napadnu strahovi, problemi, nemiri, tjeskobe itd., da stanem i svoj pogled usmjerim na tebe, na tvoju snagu, da se sjetim da si ti jedini koji sve drži u svojim rukama. Amen.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh