Dnevna misna čitanja

DNEVNA MISNA ČITANJA I KOMENTAR

Današnja misna čitanja, četvrtak 21. srpnja

IMENDANI

Lovro Brindiški, Danijel prorok, Danica, Dane, Viktor

ČITANJA

Jr 2,1-3.7-8.12-13; Ps 36,6-7b.8-11; Mt 13,10-17

Prvo čitanje

Jr 2, 1-3.7-8.12-13

Ti ostavi mene, Izvor vode žive, te iskopa sebi kladence ispucane.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Dođe mi riječ Gospodnja:
Idi i viči u uši Jeruzalemu:
Ovako govori Gospodin:
Spominjem se mladosti tvoje privržene,
ljubavi tvoje vjereničke:
ti pođe za mnom u pustinju,
po zemlji gdje se ne sije.
Izrael bijaše Gospodinu svetinja,
prvina plodova njegovih;
tko god od njih jeđaše, bijaše kažnjen;
zlo ga snađe — riječ je Gospodnja.
U zemlju vinograda i maslinika ja vas dovedoh,
da se hranite plodom i dobrotom njezinom.
Ali tek što uđoste,
zemlju moju oskvrnuste,
i baštinu moju u gnusobu pretvoriste.
Svećenici ne govorahu: »Gdje je Gospodin?«
Tumači Zakona mene ne upoznaše,
pastiri otpadoše od mene,
a proroci prorokovahu u ime Baalovo,
i iđahu za onima što im pomoć ne mogoše.
Zgrozite se nad tim, nebesa,
zgrozite se i zaprepastite,
riječ je Gospodnja.
Jer dva zla narod moj učini:
ostavi mene,
Izvor vode žive,
te iskopa sebi kladence,
kladence ispucane
što vode držati ne mogu.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 36, 6-7b.8-11

Pripjev: U tebi je Gospodine, izvor životni.

Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.
Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci,
a sudovi tvoji ko duboko more.

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja,
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju;
site se pretilinom Doma tvojega,
potocima svojih slasti ti ih napajaš.

»U tebi je izvor životni,
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.
Zakrili dobrotom sve koji te štuju,
i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.

Evanđelje

Mt 13, 10-17

Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.«

»Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori:
Slušat ćete, slušati — i nećete razumjeti;
gledat ćete, gledati — i nećete vidjeti!
Jer usalilo se srce naroda ovog:
uši začepiše,
oči zatvoriše
da očima ne vide,
ušima ne čuju,
srcem ne razumiju,
te se ne obrate,
pa ih izliječim.«

»A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.«

Riječ Gospodnja.

Komentar


»U ono vrijeme: Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: „Zašto im zboriš u prispodobama?” On im odgovori: „Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano.”«


Često sam se pitao kako to da neki ljudi s kojima sam zajedno bio, npr. na nekom seminaru, duhovnoj obnovi ili slično nisu razumjeli jednostavnu pouku, propovijed koju bi, kako se kaže, razumjelo i imalo dijete. Baš sam se znao čuditi i pitati: „Kako, Bože, oni to ne razumiju?” I razmišljao sam: „Pa ja nisam od njih ama baš ni u čemu pametniji, sposobniji, bolji itd…” A onda sam naišao na istu stvar u evanđeljima, gdje Isus kaže: „Nije im dano”. Zašto im nije dano? Voli li Isus neke više, a neke manje? Je li Isus pristran? Nije li onda Isus neki čudak koji propovijeda ljudima za koje zna da ništa neće razumjeti? Ali Bog uvijek dâ odgovor u svoje vrijeme. Primijetio sam da ljudi koji baš ništa ne razumiju, nisu Boga stavili na prvo mjesto u svome životu, nisu spremni ničega se odreći zbog kraljevstva Božjega, nisu spremni ništa uložiti u Božje kraljevstvo. Zašto su apostoli razumjeli? Zato što su se svega odrekli radi Krista.

Molitva


Gospodine, cijenim tvoju mudrost. Hvala ti za mudrost koja nas poučava kako nema svrhe ljudima davati hranu ako im ona neće biti korisna. Amen.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh