Vijesti

„Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima“ – poziv na javnu raspravu

„Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima“ – poziv na javnu raspravu

Hrvatska biskupska konferencija i Vijeće za katehizaciju i novu evangelizaciju priredili su radni verziju dokumenta „Da vaša radost bude potpuna (Iv 15,11). Kateheza i rast u vjeri u današnjim okolnostima” i uputili poziv na javnu raspravu. Dokumentom se vrednuje 25 godina vjeronauka u školi.

Dokument je nastao s ciljem da se po prvi puta u novijoj povijesti sagleda sveukupno katehetsko djelovanje Crkve kao jedinstvenu cjelinu. Njime se želi upozoriti na neke značajnije pothvate u obnovi kateheze kao odgoja u vjeri.


Jedna od niti vodilja ideja je da odgovornost za katehezu nosi cijela crkvena zajednica, što razrađuje i pretpostavlja navedeni dokument. Dokumentom se vrednuje 25 godina vjeronauka u školi, ali se i istovremeno afirmira važnost župne kateheze.

Hrvatska biskupska konferencija, vođena idejom da je kateheza zadaća cijele Crkve, a ne pojedinaca, stavila je dokument na javnu raspravu i poziva cjelokupnu crkvenu javnost da se uključi u doradu dokumenta.

Svi koji se žele uključiti u raspravu, svoja promišljanja i prijedloge mogu poslati na e-mail adresu [email protected], do 15. srpnja 2017. godine.

Cjelokupan tekst dokumenta možete pronaći na web stranici Nacionalnog katehetskog ureda HBK.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh