Katekizam Katoličke Crkve (KKC)

Da, ja bih trebao oprostiti, a drugi ne! Nema šanse!

Hotimična mržnja protivi se ljubavi. Mržnja prema bližnjemu jest grijeh  kad čovjek bližnjemu naumice želi zlo. Mržnja prema bližnjemu teški je grijeh kad mu se naumice želi teška šteta. “A ja vam kažem: ljubite svoje neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na nebesima (…)” (Mt 5,44-45).


Izvor:  Katekizam Katoličke Crkve, br. 2303

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh