Kršćanska amaterska poezija

Biti majka

Biti majka

Biti majka

Teško je biti majka.
Stajati između svjetova.
Raskriljenih ruku na sve strane.
Razapeta srca zbog ljubavi.

Teško je biti majka.
Izmicati se i djelovati.
Znati granicu dokle je ići.
Stajati na braniku ljubavi.

Teško je biti majka.
Biti stup mudrosti.
Pomirilište svima.
Središte u kojem se susreće ljubav.

Teško je biti majka.
Nositi svoju raspetost tiho.
Prigrliti svoju bol.
Žudjeti samo ljubav i mir.

Biti majka znači biti dom.

Slikar ljubavi

O kad bih ljubav znala
prenijeti u stih….
Bih li pokazati mogla;
Volim Te više od svih?

Oca i majku, muža i dijete
i nikog svog,
k’o Tebe ljubit ne mogu,
Prvino srca mog.

O kad bi riječi moje
oslikale ljubavni žar,
bi li shvatili ljudi;
Sav život Tvoj je dar?

Bi li čuli poziv Tvoj?
On vrijedi za sve.
Kad slikar bih ljubavi bila,
bih li približila Te?

Ako bi ljubavi stih
okrenuo novi list,
učini da budem, Bože,
Tvoje platno i kist!

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh