Duhovnost

Biblijski tečaj 26b – Svjetlo na mome putu

Biblijski tečaj 26b

42. IVANOVO KRŠTENJE

 

1) Njegovo podrijetlo

l Pojedini odlomci Starog zavjeta spominju simbolizam kupanja u vodi kojim se označuje očišćenje srca: Iz 1, 16; Ez 36, 25; Zah 13, 1).


l Počevši od 2. stoljeća prije Krista do početka 4. st. poslije Krista, u Palestini je postojao pokret krštenja, koji je pripadao različitim strujama. Zajednica esena, koji su živjeli u pustinji, predstavlja jednu od tih struja.

l Od toga širokog pokreta ističe se, odmah prije Krista, lik Ivanov, kojem su njegovi suvremenici dali značajno ime ili nadimak – Krstitelj.

 

2) Njegova obilježja

l Vrši se jedan jedini put, dok su eseni umnožavali pranja ili kupke s ciljem da ostvare moralnu čistoću;

l Treba mu se podvrći cijeli narod, ne samo jedna određena skupina.

l Mora ga provesti isti Ivan, prorok posljednjih dana.

l Označava da su “posljednja vremena” došla.

 

3) Njegova ograničenja

Kao i kršćansko krštenje u Djelima apostolskim 2, 38, i Ivano­vo se krštenje naziva “pokajničkim krštenjem za otpuštanje grije­ha” (Mk 1, 4). Ipak se oba krštenja precizno razlikuju: Ivanovo krštenje nije dovoljno da bi se doseglo kraljev­stvo Božje i primilo Duha Svetoga (Dj 19,1 – 6). Iz toga proizlazi da je Ivanovo krštenje bilo nižeg ranga od kršćanskog krštenja, kao što je i glasnik bio niže kategorije u odnosu na samog Mesiju.

 

43. ISUSOVA “DOB”

Evanđelja ne kazuju točno koliko je godina imao Isus u različitim trenutcima svoje službe. Evanđelje po Luki 3, 23 kaže da  je “Isusu na početku njegova djelovanja bilo otprilike trideset godina”. Usred njegova djelovanja farizeji kažu Isusu: “Nije ti  ni  pedeset godina…” (Iv 8, 57)

Ipak, sigurno je da se Isus nije rodio 1. godine kršćanske ere. Mudrac Dionizije Mali, koji je prvi put godine 525. započeo brojiti godine ,počevši od Isusova rođenja, zabunio se je za šest ili sedam godina. Stavio je da se podudaraju 1. siječnja 1. godine s 1. siječnjem 754. godine osnutka Rima, umjesto 748. ili 749. godine, koja se danas smatra točnijom. Isus se je morao roditi 6. ili 7. godine prije naše ere. To se slaže s onime što znamo o Herodu, koji je umro 4. godine prije Krista, ali kad je umro, Isus je morao imati najmanje dvije godine (Mt 2, 20 i 16).

U proljeće godine 28., kad ga je Ivan krstio, Isus je imao približno 34 ili 35 godina.

Koliko mu je bilo godina kad je umro? Odgovor ovisi o duljini njegove službe. Slijedeći utisak koji daju prva tri evanđelja, njegova je služba trajala godinu i nekoliko mjeseci, budući da spominju jedno jedino slavlje Pashe, dok Ivan spominje tri ili četiri. U prvom slučaju, Krist bi umro u dobi od 35 ili 36 godina; u drugom slučaju, u dobi od 37 ili 38 godina. U svakom slučaju, jedan tako kratak život uspio je promijeniti lice zemlje!

Naslov originala: Curso Biblico LUZ EN MI CAMINO, 4. izdanje (lipanj 1979.)
Izdavač: EQUIPO DE PROMOCION DE COMUNIDADES CRISTIANAS, CHOLUTECA HONDURAS, e. a.
Imprimatur: Choluteca, 1. siječnja 1975., Marcelo Gerin Boulay, biskup
Prijevod: Nada Peso i fra Remigije Tomo Mlinarić, OFM

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh