Svetac dana

9. SRPNJA

Blažena Marija od Propetog Isusa Petković – u siromasima i odbačenima prepoznavala je lice Isusa patnika Nošena čežnjom da pomaže siromasima i potrebnima, na poticaj dubrovačkog biskupa Josipa Marčelića, 1919. postavila je temelje svoje buduće redovničke zajednice - Kćeri Milosrđa sv. Franje, zamišljene „za odgoj i izobrazbu domaće ženske mladeži”...

Blažena Marija Propetog Isusa Petković

Blažena Marija Petković, rođena je u župi Svih Svetih u Blatu, na otoku Korčuli. Poznata je i pod redovničkim imenom, sestra Marija od Propetog Isusa. Bila je šesto od osmero djece u obitelji Antuna Petković-Kovača i Marije Petković (djevojački Marinović). Uzorni roditelji djecu su kršćanski odgajali i poučavali ih u vjeri. Njihova kći Marija pokazivala je sklonost pobožnosti i milosrđu. Uočavala je patnje ljudi, glad i neimaštinu, pa je već u djetinjstvu odlučila štititi siromahe, tu „probranu i ljubljenu braću Raspetoga Gospodina”, kako ih je znala oslovljavati. Obitelj je bila bogata (imali su oko 750 radnika najamnika u maslinicima i vinogradima), ali nju zemaljska dobra nisu zanimala.

Sa 14 godina obećala se je Isusu

Bila je napredna i već je s pet godina pošla u osnovnu školu, a završila ju je sa 11 godina. Sa 14 godina obećala se je Isusu i s Njim se „vjerila”, kako to ona kaže. Kada je imala 19 godina, umro joj je otac i tada se je brinula o mlađim sestrama blizankama. Uz to je godinama, samoinicijativno okupljala djecu siromašnih obitelji, poučavala ih je vjeronauku i glavnim predmetima pučke škole. Bila je poprilično krhka i često je obolijevala.

Nošena čežnjom da pomaže siromasima i potrebnima, na poticaj dubrovačkog biskupa Josipa Marčelića, 1919. postavila je temelje svoje buduće redovničke zajednice, Kćeri Milosrđa sv. Franje, zamišljene „za odgoj i izobrazbu domaće ženske mladeži”. 1923. je dovela svoje sestre u Suboticu da bi pomagale u sirotištu „Kolijevka”, a u isto vrijeme je skupljala pomoć po salašima za ljude iz njezina kraja kojima je trebala pomoć. U prosincu 1956. zajednica je dobila papinsko priznanje i odobrenje konstitucija. Prvi samostan osnovan je u Blatu na Korčuli, a drugi u Subotici.

Odlazak u misije

Godine 1936. prva grupa sestara uputila se u Južnu Ameriku, a 1940. s drugom grupom pošla je i Marija i započela svoj rad u Argentini. Zbog rata u Europi provela je u Južnoj Americi dvanaest godina te ondje osnovala brojne redovničke zajednice i samostane.

1952. vratila se je u Europu i prenosi u Rim vrhovnu upravu reda i generalnu kuću. Najveću je radost vidjela u siromasima, odbačenima na rub društva i prezrenima. U njima je prepoznavala lice Isusa patnika i radovala se je ako im je mogla biti na usluzi. Stoga se sve do svoje blažene smrti u Rimu, 9. srpnja 1966., nije umarala poticati svoje sestre neka ponašanjem i žrtvom pokazuju kako se i u njima utjelovila Božju ljubav, dobrota i milosrđe. Redovnička zajednica Kćeri Milosrđa svetog Franje broji danas više od 400 sestara, a djeluje u zemljama Europe, Južne i Sjeverne Amerike. Matična kuća zajednice i svetište blažene Marije Propetog Isusa nalazi se u Blatu na Korčuli, središnjica s vrhovnom upravom u Rimu, a u Zagrebu je sjedište Hrvatske provincije Krista Kralja. Duhovni centar koji nosi ime blaženice smješten je na otoku Ugljanu.

Litanije blažene Marije Petković

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Oče nebeski, Bože, smiluj nam se!
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože, smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože, smiluj nam se!
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se!

Blažena Marijo Propetoga,
kćeri milosrđa vječnoga Oca, moli za nas!
Blažena Marijo Propetoga,
istinski znaku Ljubavi Božje…
Blažena Marijo Propetoga,
zahvalna primateljice poticaja Božjih…
Blažena Marijo Propetoga,
ustrajna moliteljice blagoslova s Neba…
Blažena Marijo Propetoga,
ponizna sljedbenice Jaganjca Božjega…
Blažena Marijo Propetoga,
poučljiva slušateljice Dobroga Pastira…
Blažena Marijo Propetoga,
ožarena ognjem Božanskoga Srca…
Blažena Marijo Propetoga,
sabrana u motrenju Isusove muke…
Blažena Marijo Propetoga,
duhom zagledana u Kristove rane…
Blažena Marijo Propetoga,
srcem sjedinjena s Propetim Kristom…
Blažena Marijo Propetoga,
radosna vjesnice Krista uskrsloga…
Blažena Marijo Propetoga,
goruća svjetiljko euharistijskoga otajstva…
Blažena Marijo Propetoga,
neumorna klanjateljice vječnoga Kralja…
Blažena Marijo Propetoga,
nadahnuta ljubavlju Duha Presvetoga…
Blažena Marijo Propetoga,
obdarena darovima Duha Životvorca…
Blažena Marijo Propetoga,
ponizna štovateljice Presvete Bogorodice…
Blažena Marijo Propetoga,
revna moliteljice svete krunice…
Blažena Marijo Propetoga,
marljiva učenice Božje Riječi…
Blažena Marijo Propetoga,
djelotvorna glasnice svetoga evanđelja…
Blažena Marijo Propetoga,
vjerna sljedbenice svetoga oca Franje…
Blažena Marijo Propetoga,
kćeri poslušna Papi i drugim pastirima Crkve…
Blažena Marijo Propetoga,
dosljedna u vršenju evanđeoskih zavjeta…
Blažena Marijo Propetoga,
ustrajna u širenju mira i dobra…
Blažena Marijo Propetoga,
dosjetljiva u ljubavi za siromahe u svijetu…
Blažena Marijo Propetoga,
brižljiva majko djece i siročadi…
Blažena Marijo Propetoga,
istinski zauzeta za potrebe malenih…
Blažena Marijo Propetoga,
odvjetnice nevoljnih i vapijućih…
Blažena Marijo Propetoga,
strpljiva njegovateljice bolesnih…
Blažena Marijo Propetoga,
razborita odgojiteljice majki…
Blažena Marijo Propetoga,
moliteljice i učiteljice duhovnih zvanja…
Blažena Marijo Propetoga,
gorljiva u odricanju od svijeta…
Blažena Marijo Propetoga,
zaljubljena u posvećeni život…
Blažena Marijo Propetoga,
osnažena postom i molitvom…
Blažena Marijo Propetoga,
hrabra nositeljice križa bolesti…
Blažena Marijo Propetoga,
misionarko praštanja i pomirenja…
Blažena Marijo Propetoga,
duhovni uresu svoje domovine…
Blažena Marijo Propetoga,
blaga majko Družbe Kćeri Milosrđa…
Blažena Marijo Propetoga,
odsjaju nade u život vječni…

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Isuse!
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se, Isuse!

Moli za nas, Blažena Marijo Propetoga Isusa!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

Pomolimo se:
Oče Sveti, Bože Milosrđa,
koji si blaženu Mariju Petković pozvao
da postane živa slika tvoga Propetoga Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
usliši naše smjerne molitve
i blagoslovi trud našega života,
da bismo vođeni Duhom tvoje ljubavi,
po uzoru na blaženu Majku Mariju,
mogli radosno živjeti Evanđelje,
nasljedujući Djevicu Mariju
i serafskoga Oca Franju,
po Kristu Gospodinu našemu. Amen.

Izvor: Župa svetog Nikole biskupa, Jastrebarsko

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh