Svetac dana

26. SRPNJA

Sveti Joakim i Ana – roditelji Blažene Djevice Marije Ime sv. Ane i Joakima prvi se put spominje u jednom apokrifnom spisu iz II. stoljeća

Sveti Ana i Joakim

O Joakimu i Ani u Svetom pismu doduše nema spomena, no zato se njihovo ime prvi puta spominje u jednom apokrifnom spisu iz II. stoljeća. U prvih osam poglavlja toga spisa iznesene su neke pojedinosti koje se odnose na Marijino čudesno rođenje. Taj spis govori o sv. Joakimu kao o veoma bogatu čovjeku, pobožnom i dobrom, koji je prihod od svojih dobara dijelio na dvoje: jedan je dio davao narodu, a drugi prinosio kao žrtvu Gospodinu za otpuštenje svojih grijeha.

Snaga posta i molitve

Kad se jednog dana nalazio u hramu prinoseći svoju žrtvu, neki mu je Ruben predbacivao nevrijednost zbog koje sa svojom ženom Anom nema djece. U Izraelu, naime, nijedan pravednik nije ostao bez potomaka. To je Joakima veoma pogodilo u srce pa se za četrdeset dana povukao u pustinju posteći i moleći kako bi od Gospodina isprosio potomka.

Ukazanje anđela i uslišanje molitve

U međuvremenu je i Ana vapila Gospodinu moleći za plodnost svoga krila. U to joj se ukazao Božji anđeo i navijestio da će dobiti dijete. O toj je stvari po anđelu bio obaviješten i Joakim te je pozvan da se iz pustinje vrati kući. Joakim je poslušao te u zahvalu prinio Gospodinu za žrtvu deset jaganjaca. Bogato je nadario i svećenika i narod. Ana je u velikoj starosti rodila kćer i dala joj ime Marija. U trećoj godini roditelji su je prikazali Gospodinu.

Sv. Anu naročito zazivaju žene željne poroda, trudnice i porodilje, majke općenito. Na papinskom dvoru slavili su je konjušari pa su na njezin blagdan priređivali uvijek svečanu procesiju. Svjedok je tog crkva sv. Ane u Vatikanu, podignuta godine 1505. Od svete Ane mnogi su molili i milost dobre smrti jer je ona na smrtnome času, prema jednoj tradiciji, bila obradovana prisutnošću svoje kćeri Marije i njezina djetešca Isusa. Svetoj se Ani ponegdje obraćaju bolesnici od astme, a kao poseban dan u tjednu posvećen joj je utorak jer se misli da se ona na taj dan rodila i umrla.

Molitva trudnice svetoj Ani

Vječni Bože, neizmjerno dobri Oče, koji uzdržavaš svako biće i koji si u svojoj mudrosti i dobroti blagoslovio moju ženidbenu vezu, zahvaljujem ti za tu tvoju milost i od srca te molim, blagoslovi u meni moje dijete što ti ga već sada izručujem i posvećujem.

Sve teškoće, bolove i trpljenje, što će me snaći, prikazujem ti odano za njegovo vremenito i vječno dobro; ne daj da umre bez svetoga krštenja! Mene pak čuvaj od svih grešnih misli, riječi i djela koja bi mogla nauditi meni ili djetetu!

O, preblažena Djevice i Majko Božja, sveti Josipe, sveta majko Ano, anđeli čuvari i svi Božji sveci, molite za me u ovom blagoslovljenom stanju. Amen.

Oče naš…

Molitva sv. Ani za supruga

Sveti, milostivi Bože, uzmi mojega muža pod osobito svoje okrilje! Ojači ga svojom milošću koja sve svladava, da bi uzmogao uvijek savjesno činiti dužnosti svoga staleža! Blagoslovi njegov rad, njegove brige i trud za primjerno uzdržavanje cijele obitelji! Očuvaj ga od svake nesreće na duši i na tijelu! Daj da u slozi i ljubavi pobožno zajedno živimo i da ustrajemo sve do smrti u uzajamnoj vjernosti, da bogoljubno preminemo i da se opet u vječnosti združeni veselimo u nebesima. Amen.

Molitva za milost u braku

O, sveta majko Ano, ti si cijelo vrijeme svoga bračnoga života uz pomoć milosti Božje sveto provela i promicala slavu Božju ispunjavajući najsavjesnije dužnosti supruge, majke i domaćice; isprosi meni, svojoj štićenici, kod Isusa, da sačuvam one milosti, što sam ih primila po sakramentu ženidbe, da poput tebe sveto čuvam od Boga posebnim načinom odlikovani i blagoslovljeni stalež, da mogu sve svoje dužnosti vjerno ispunjavati na slavu Božju, na spas duše moje i mojih, dok se ne dovrši moja zemaljska zadaća. Ne daj, moćna zaštitnice, da ikad nešto pomislim, progovorim ili učinim, čime bih izgubila one milosti i zašla stranputicama. Daj da me tvoj sveti primjer neprestano hrabri, te vazda napredujem u ljubavi Božjoj i postignem kršćansko savršenstvo primjereno mojem staležu. Amen.

Izvor: Župa svetog Nikole biskupa, Jastrebarsko

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Najčitanije

Na vrh