Svetac dana

20. lipnja: BLAŽENA MARGARETA EBNER, MISTIČARKA I VIZIONARKA – ISUSU JE U ZAMJENU DALA SVOJE SRCE // Patnja i ljubav, ljubav i patnja? „Nisam ništa mogla osim onoga što mi je s Isusom i od Isusa i u Isusu bilo dano”

Blažena Margareta Ebner

Osnovni podaci

• Rođena 1291. u Donauwörthu (Njemačka)
• Preminula 1351. u Mödingenu (Njemačka)
• Blaženom ju je 1979. proglasio papa Ivan Pavao II.
• Pripadala redu dominikanki
• Spomendan: 20. lipnja

Koje li ljubavi prema Isusu!

Margareta je bila duša puna ljubavi prema Kristu. Njezina se ljubav rascvala u pobožnost prema Djetetu Isusu, Spasitelju na križu, Presvetom Sakramentu, Isusovu Imenu, njegovim ranama, Krvi i Srcu. Iako nam neki njezini stavovi danas mogu izgledati neobični, ne može se ipak zanijekati njezina religiozna genijalnost, koju je vodila i prosvjetljivala ljubav prema Kristu. Upoznajmo je, da se i mi obogatimo onim svjetlom što joj je dolazilo od Isusa!

Unatoč bogatstvu i bolesti ustrajala je u pozivu

Margareta se rodila oko 1291. kao plemićka kći u Danauwörthu. Njezina obitelj bila je iznimno bogata i ugledna. No, već u 14. ili 15. godini Margareta je ostavila sve i stupila među dominikanke. U tom je samostanu preboljela razne bolesti koje su je dovele na rub groba. Unatoč tim križevima, prokušana mnogim bolestima i drugim patnjama, ostala je uvijek pobožna, puna ljubavi prema Bogu i bližnjemu, puna neograničenog pouzdanja u Boga i njegovu Providnost. Margareta je svojim primjerom i molitvenim vezama zračila daleko izvan svoga samostana.

Milost duhovnih zaruka

1347. dobila je novčanu pomoć za izgradnju blagovališta. Vjerojatno je tada u zajednici obavljala službu ekonome. Na blagdan Svih svetih, nakon što je preboljela tolike teške bolesti, zadobila je milost duhovnih zaruka. Tom su milošću bili obdareni mnogi sveci i svetice na vrhuncima svoga duhovnog puta. Njezina duhovnost slijedi liturgijsku godinu, a usredotočuje se na osobu Isusa Krista.

Isusu je u zamjenu dala svoje srce

Njegujući pobožnost prema Srcu Isusovu, Isusu je u zamjenu dala svoje srce. Iako je zbog bolesti bila tjelesno veoma krhka, činila je ipak oštru pokoru. Odricala se nekih jela, mesa, ribe, voća i vina te je spavala na tvrdom ležaju. Ona je tako bila prožeta Božjom stvarnošću da joj je pred njom sve drugo izblijedjelo.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh