Svetac dana

16. RUJNA

Sveta Eufemija – sa samo 15 godina podnijela je mučeništvo za vjeru Za vladavine cara Dioklecijana, koji je progonio kršćane, bila je optužena zato što je odbila prinijeti žrtvu gradskom idolu te je zatvorena zajedno s četrdeset i devet drugih kršćana...

Sveta Eufemija

Sveta Eufemija rodila se u gradu Kalcedonu blizu Carigrada u uglednoj patricijskoj obitelji. U mladosti je dobila kršćanski odgoj, te se u svom gradu odlikovala i krepostima i ljepotom. Kao kći uglednog građanina vjerojatno je polazila i neku školu u Kalcedonu, jer je ponegdje prikazana u studentskom plaštu. Za vladavine cara Dioklecijana, koji je progonio kršćane, bila je optužena zato što je odbila prinijeti žrtvu gradskom idolu te je zatvorena zajedno s četrdeset i devet drugih kršćana.

Najprije je bila na razne načine mučena, osobito okrutno na kotaču, pa kad je nakon toga ostala vjerna Kristu i postojana u odluci da ne žrtvuje poganskom božanstvu, bačena je u amfiteatar. Lavovi su je usmrtili, ali joj tijela nisu okusili, na zaprepaštenje pogana u gledalištu. Bilo joj je svega petnaest godina kada je podnijela mučeništvo za vjeru.

Dječaku uspjelo što odraslim muškarcima nije

Njezino su tijelo pobožni kršćani sačuvali, pohranivši ga negdje u Kalcedonu a kad su dobili slobodu vjere, na njezinu su grobu sagradili veliku crkvu. U Carigradu je zavladao car Nicefor, koji bijaše ikonoborac (protivnik štovanja svetačkih slika i moći). Vjernici su se pribojavali da se ne bi odvažio te oskvrnuo i relikvije svete Eufemije. Prastara predaja kaže da je jedne olujne noći mramorni sarkofag s tijelom mučenice nestao iz Carigrada.

Foto: Mramorni Sarkofag svete Eufemije; Izvor: zupajastrebarsko.hr

Možda su ga pobožni ribari bili ukrcali na svoje lađe u namjeri da ga smjeste na neko sigurno mjesto. Iste je godine (800.) čudesno (morem) dospio do Rovinja. Ovdašnja predaja kaže da su se građani Rovinja uzalud mučili cijeli dan pokušavajući volovima i konjima izvući sarkofag. To je uspjelo tek nekom dječaku (u drugoj verziji nekoj siromašnoj udovici) s parom dotad neupregnutih junica.

Bog se služi slabima i malenima

Time se zacijelo željelo poručiti da – kada je Bog na djelu – njemu nisu potrebni ni snažni mišići životinja niti ljudska snalažljivost da ostvari što je naumio, već se radije služi slabima i malenima, svaki put iznova zbunjujući čovjeka u njegovu umišljenu ponosu.

„Ja sam Eufemija Kalcedonska – koja krvlju svojom zaručih Isukrsta”, predstavila se svetica dječaku kad mu se, prema istoj predaji, ukazala i poslala ga da siđe na obalu te svojim junicama izvuče veliki mramorni sarkofag s njezinim tijelom, koji će postati simbol i slava Rovinja.

Zbog izuzetne dragocjenosti sarkofaga, odmah je sagrađena kapela uz crkvu sv. Jurja u Rovinju. Sarkofag je u njoj bio do 950. godine. Tada je sagrađena veća crkva posvećena sv. Eufemiji i sv. Jurju.

Izvor: Župa svetog Nikole biskupa, Jastrebarsko

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Najčitanije

Na vrh