Svetac dana

15. RUJNA

Gospa Žalosna Častimo Gospu Žalosnu ili Mariju od sedam žalosti (Mater dolorosa). Prisjećamo se sedam teških trenutaka Marijina života...

Gospa Žalosna

Pobožnost prema Gospinim žalostima ima svoj biblijski temelj u proroštvu starca Šimuna Mariji: »A tebi će samoj mač probosti dušu« (Lk 2,35). Te riječi s kontekstom naviještaju Kristovu muku. A budući da nitko nije s Isusom tako usko povezan kao njegova Majka, nikoga kao nju neće pogoditi to što će Isus biti »znak kojemu će se protiviti« (Lk 2,34), nikoga kao nju neće potresti njegova muka. Vlastito predslovlje današnjega blagdana u njemačkom izdanju Rimskoga misala kaže ovako: »Kad je Marija stajala pod križem, ispunila se riječ starca Šimuna: mač je probo njezinu dušu kod muke i smrti njezina Sina.«


Sedam žalosti

Gospa je raznim čudesnim uslišanjima pokazala da joj je pobožnost prema njezinim žalostima draga i tako je ta pobožnost u kršćanskom puku sve više uzimala maha. Častimo Gospu Žalosnu ili Mariju od sedam žalosti (Mater dolorosa). Prisjećamo se sedam teških trenutaka Marijina života:

  1. Šimunovo proročanstvo u hramu da će joj „mač probosti dušu”
  2. Bijeg s djetetom Isusom u Egipat
  3. Traženje izgubljenog dječaka Isusa u hramu
  4. Susret s Isusom na križnom putu
  5. Boli dok su Isusa pribijali na križ
  6. Skidanje Isusa s križa („Pietà”)
  7. Isusov pogreb

Marija je svim svojim srcem prihvatila Božju volju

Duhovno iskustvo drugih, osobito svetaca, može nam pomoći da se i mi što bolje uživimo u pojedine duhovne stvarnosti, pa tako i u žalosti Blažene Gospe. Danas ćemo se poslužiti duhovnim iskustvom serafskog naučitelja sv. Bonaventure, koji u svome djelu Sedam darova Duha Svetoga ovako govori o Marijinim žalostima:

„Kad je Krist, da bi nas očistio, oprao i otkupio, trpio na križu, bila je prisutna i Djevica Marija. Ona je svim svojim srcem prihvatila volju Božju te pristala da za nas bude prikazana na križu otkupnina što je proizašla iz njezina krila.”

Slavna je Djevica platila našu otkupninu kao jaka žena, puna ljubavi i sućuti prema Kristu

U Izrekama čitamo: „Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu” (Izr 31,30). Anu su hvalili jer je prikazala Samuela; ona je darovala svog sina za službu, ali sveta je Djevica prikazala svoga Sina za žrtvu. I ti, Abrahame, ti si doduše htio žrtvovati svoga sina, no konačno si ipak žrtvovao ovna, dok je slavna Djevica žrtvovala svoga Sina. Još se uvijek hvali mala siromašna udovica kada je prinijela kao dar sve što je imala, ali ova druga žena, slavna Djevica, u svom beskrajnom milosrđu, u svojoj ljubavi i predanju prema Bogu, žrtvovala je sav svoj život. Slavna je Djevica platila našu otkupninu kao jaka žena, puna ljubavi i sućuti prema Kristu. Rečeno je kod sv. Ivana: „Žena je žalosna kada rađa, jer je došao njezin čas” (Iv 16,21). Blažena Djevica nije okusila boli što su prethodile rađanju, jer nije začela u grijehu kao Eva, protiv koje bî izrečeno prokletstvo; njezina je bol došla kasnije, ona je u boli rađala pod križem.

Blažena je Djevica platila našu otkupninu kao jaka žena i puna samilosne ljubavi prema svijetu, a nadasve prema kršćanskome puku. „Može li žena zaboraviti svoje dojenče, ne imati sućuti za čedo utrobe svoje?” (Iz 49,15). To nam može pomoći da shvatimo kako je sav kršćanski puk izišao iz krila preslavne Djevice.

Kako ljubaznu Majku imamo! Oblikujmo se prema svojoj Majci i nasljedujmo je u njezinoj ljubavi! Ona je imala toliku sućut prema dušama da nije držala do bilo kakva vremenitog gubitka, niti do kakve tjelesne patnje; sve joj je to bilo kao ništa. Otkupljeni smo, dakle, uz veliku cijenu!«

Litanije Gospe Žalosne

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, smiluj se nama.
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože,
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo, Jedan Bože.

Majko Raspetoga, moli za nas!
Majko srca probodena,
Majko Otkupiteljeva,
Majko otkupljenih,
Majko živih,
Majko učenika,
Djevice poslušna,
Djevice prikazujuća,
Djevice vjerna,
Djevice šutnje,
Djevice oproštenja,
Djevice iščekivanja,
Ženo prognana,
Ženo jaka,
Ženo neustrašiva,
Ženo bola,
Ženo novog saveza,
Ženo nade,
Nova Evo,
Družice Otkupiteljeva,
Službenice pomirenja,
Obrano nevinih,
Hrabrosti progonjenih,
Jakosti potištenih,
Nado grešnika,
Utjeho žalosnih,
Utočište bijednih,
Okrepo prognanih,
Oslone slabih,
Olakšanje bolesnih,
Kraljice mučenika,
Slavo Crkve,
Djevice Uskrsa,

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, oprosti nam, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas, Gospodine.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj se nama.

R. Moli za nas, Djevice prežalosna.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

Pomolimo se:

Bože, ti si htio da uz tvog sina, na križu uzdignuta, bude prisutna i njegova žalosna Majka: daj da i mi, s njome pridruženi Kristovoj muci, budemo dionici i slave uskrsnuća. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

Izvor: Župa svetog Nikole biskupa, Jastrebarsko

Priredio Danijel Katanović; Book.hr

Komentirajte
Dnevna misna čitanja

MISNA ČITANJA I KOMENTAR

XXIV. tjedan kroz godinu, utorak 15. rujna

ČITANJA:

Br 21, 4b-9 (ili: Fil 2, 6-11); Ps 78, 1-2.34-38; Iv 3, 13-17


Prvo čitanje

Prvo čitanje:

Br 21, 4b-9 (ili: Fil 2, 6-11)

Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Čitanje Knjige Brojeva

U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče: »Sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«

Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Riječ Gospodnja.

 

ili: Fil 2, 6-11

Ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Krist Isus: trajni lik Božji,
nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge,
postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnikâ, zemnikâ i podzemnikâ.
I svaki će jezik priznati:
»Isus Krist jest Gospodin!« —
na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Ps 78, 1-2.34-38

Pripjev: Ne zaboravite djela Božjih!

Poslušaj, narode moj, moju nauku,
prikloni uho riječima usta mojih!
Otvorit ću svoja usta na pouku,
iznijet ću tajne iz vremena davnih.

Kad ih ubijaše, tražiše ga
i opet pitahu za Boga;
spominjahu se da je Bog hridina njihova
i Svevišnji njihov otkupitelj.

Ali ga opet ustima svojim varahu
i jezikom svojim lagahu njemu.
Njihovo srce ne bijaše postojano s njime
nit bijahu vjerni Savezu njegovu.

A on im milosrdno grijeh praštao
i nije ih posmicao;
često je gnjev svoj susprezao
da ne plane svom jarošću.

Evanđelje

Iv 3, 13-17

Sin Čovječji ima biti podignut.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus Nikodemu: »Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji.

I kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji tako ima biti podignut Sin Čovječji
da svaki koji vjeruje,u njemu ima život vječni.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu.«

Riječ Gospodnja.

Komentar

»Krist Isus: trajni lik Božji, 
nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,  
nego sam sebe »oplijeni« uzevši lik sluge,  
postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik,  
ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu.« 

Nama je ljudima slava koju ima Krist nezamisliva. Ne vjerujem da ćemo je moći shvatiti, proniknuti ni u vječnosti. Pa ipak, On, da bi služio Bogu ovdje, na Zemlji, sam je sebe oplijenio, tj. ispraznio od onoga što ga čini veličanstvenim, moćnim, jakim, velikim, neshvatljivim. Koliki bi među nama htjeli služiti Bogu, hodati u karizmama, biti dio Božjeg svjetla, ali ne možemo jer smo još puni sebe, puni oholosti, puni ponosa, puni hvalisanja, puni krivih motiva. Da bismo Bogu mogli u punini služiti nadnaravnim načinima, moramo se isprazniti, moramo se oplijeniti, kao Krist, jer bi u suprotnom služba mogla za nas biti pogibeljna. Mi koji smo od gline, tako se teško damo oplijeniti, a On, koji je trajni lik Božji, daje nam ovakav primjer. Za nas nema drugog puta.

Molitva

Isuse Kriste, Bože vječni, čija je slava za nas ljude nepojmljiva, utisni u nas malo svoje skromnosti i poniznosti da bismo ti mogli služiti zaštićeni. Amen. 

Nediljko Jelčić; Book.hr

Prijavite se na naš newsletter i svaki tjedan primajte najvažnije i najzanimljivije tekstove na svoju e-mail adresu! Prijaviti se možete ovdje.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh