Svetac dana

14. svibnja // Sveti Matija, apostol i evanđelist

Sveti Matija, apostol i evanđelist

Matija se spominje u prvome poglavlju Djela apostolskih, kada je pozvan kako bi ponovno popunio broj dvanaestorice, zamijenivši Judu Iškariotskoga. Izabran je žrijebom, putem kojega je Božji izbor pao upravo na njega, a ne na drugog kandidata – među onima koji su bili Kristovim učenicima još od krštenja u Jordanu – Josipa, zvanog Barsaba. On je, dakle, jedini od dvanaestorice, koji poziv nije primio izravno od Isusa.


Nakon Pedesetnice, Matija počinje propovijedati, ali ga se više nigdje ne spominje. Predaja nam prenosi sliku starca koji u ruci drži helebardu, simbol svoga mučeništva. No, nema povijesnih dokaza u prilog takve nasilne smrti. Jednako tako nije sigurno niti da je umro u Jeruzalemu te da je njegove zemne ostatke kasnije sveta Helena, majka cara Konstantina, prenijela u Trier, gdje ih se i danas časti.

Komentirajte

Najčitanije

Na vrh