O autoru / izvoru:Vatikanski Radio

mmRadio Vatikan (radiovaticana.va) sredstvo je evangelizacije i komunikacije, čiji je cilj emitiranje Svete Stolice. Utemeljen je 12. veljače 1931. godine, a inaugurirao ga je Papa Pio XI.

Glavni je zadatak Radio Vatikana slobodno, vjerno i učinkovito prenositi kršćansku poruku i održavati kontakt središta Katoličke Crkve s ostatkom svijeta, prenoseći učenje Svetoga Oca, obavijesti o djelovanju Svete Stolice, informacije o životu i djelovanju Katoličke Crkve u svijetu, te pomažući vjernicima da procijene probleme današnjice u svjetlu učenja Crkve.

Radio Vatikan surađuje s biskupijama i biskupskim konferencijama u području radijskoga programa. Radio Vatikan posjeduje autorska prava i prava intelektualnoga vlasništva glasovnih zapisa Svetoga Oca. Generalni je direktor Radio Vatikana fra Federico Lombardi (od 5. studenoga 2005.).

Generalni pokrovitelj

Ponuda

2.2495620250702