Vijesti

VIJESTI IZ SVIJETA
Papa ‘zabranio’ belgijskoj katoličkoj kongregaciji primjenu eutanazije

Papa 'zabranio' belgijskoj katoličkoj kongregaciji primjenu eutanazij
Papa 'zabranio' belgijskoj katoličkoj kongregaciji primjenu eutanazij

Uz Nizozemsku, Belgija je jedina zemlja u kojoj su liječnici zakonski ovlašteni pomoći umrijeti osobama s problemima mentalnoga zdravlja, na njihov zahtjev

Papa Franjo zatražio je od jedne belgijske katoličke kongregacije koja se brine za bolesne i invalide, da ukine ponudu primjene eutanazije u psihijatrijskim bolnicama kojima upravlja. U svibnju su, naime, Milosrdna braća, kako se zove muška redovnička zajednica papinskoga prava, koju je ustanovio jedan belgijski svećenik, i koja je priznata 1899. godine, najavili da će dopustiti liječnicima da primjenjuju eutanaziju u njihovih 15 psihijatrijskih bolnica u Belgiji.

‘Sloboda’ zajamčena zakonom

Uz Nizozemsku, Belgija je jedina zemlja u kojoj su liječnici zakonski ovlašteni pomoći umrijeti osobama s problemima mentalnoga zdravlja, na njihov zahtjev. Jedno od mjerila za pristup eutanaziji je trpljenje, definirano „nepodnošljivim“, a osim toga, potrebno je mišljenje najmanje tri liječnika, od kojih jedan ima biti psihijatar.

Poglavar spomenute katoličke kongregacije, Raf De Rycke, u jednom je priopćenju objasnio da bi eutanazija bila izvršena samo u nedostatku razumnoga alternativnog rješenja, te da bi svaki zahtjev bio razmotren uz najveću pozornost. Poštujemo slobodu liječnikâ da izvrše ili ne izvrše eutanaziju, budući da je ta sloboda zajamčena zakonom – stoji u priopćenju.

Sekularizacija uništava kongregaciju u Belgiji

Generalna kuća Milosrdne braće, koja se nalazi u Rimu, u svibnju je objavila izjavu u kojoj se ističe da je dopuštanje eutanazije protiv temeljnih načela Katoličke Crkve. To je prvi put da neka kršćanska organizacija napominje da je eutanazija redovna medicinska praksa koja spada pod terapeutsku slobodu liječnika, a to je nelojalno, skandalozno i neprihvatljivo – napisao je vrhovni poglavar kongregacije René Stockman ističući da sekularizacija uništava kongregaciju u Belgiji.

Vrhovni je poglavar proteklih mjeseci potaknuo belgijske biskupe na jasno stajalište, te obavijestio Svetu Stolicu koja je započela istragu o tom slučaju. Nalog Milosrdnoj braći da više ne primjenjuju eutanaziju u psihijatrijskim bolnicama kojima upravljaju sada dolazi izravno od pape Franje, putem vatikanskoga dikasterija za posvećeni život. U slučaju da ga ne prihvate, mogle bi uslijediti ozbiljne kanonske mjere, sve do izopćenja. Najveći dio pacijenata u Belgiji koji traže eutanaziju boluju od raka ili imaju neku degenerativnu bolest, dok broj osoba s psihičkim poremećajima koji ju traže čini 3% od oko 4000 eutanaziranih godišnje. U Belgiji je u posljednjih deset godina zabilježeno veliko povećanje te prakse.

Autor: Vatikanski radio

Priredila: Gabriela Jurković (Book.hr)

O autoru / izvoru

mm

Vatikanski Radio

Radio Vatikan (radiovaticana.va) sredstvo je evangelizacije i komunikacije, čiji je cilj emitiranje Svete Stolice. Utemeljen je 12. veljače 1931. godine, a inaugurirao ga je Papa Pio XI.

Glavni je zadatak Radio Vatikana slobodno, vjerno i učinkovito prenositi kršćansku poruku i održavati kontakt središta Katoličke Crkve s ostatkom svijeta, prenoseći učenje Svetoga Oca, obavijesti o djelovanju Svete Stolice, informacije o životu i djelovanju Katoličke Crkve u svijetu, te pomažući vjernicima da procijene probleme današnjice u svjetlu učenja Crkve.

Radio Vatikan surađuje s biskupijama i biskupskim konferencijama u području radijskoga programa. Radio Vatikan posjeduje autorska prava i prava intelektualnoga vlasništva glasovnih zapisa Svetoga Oca. Generalni je direktor Radio Vatikana fra Federico Lombardi (od 5. studenoga 2005.).

Izdvojeno

PRELISTAJ BOOK

Ponuda

2.162791967392