Duhovnost

MOLITELJI STVARAJU POVIJEST
Fra Petar Ljubičić: Molitva „Očenaša” ima strahovitu moć
»Molitva „Očenaša” ima strahovitu moć, jer njom Bog potpuno mijenja čovjeka…«

Fra Petar Ljubičić: Molitva „Očenaša” ima strahovitu moć
Fra Petar Ljubičić: Molitva „Očenaša” ima strahovitu moć

Molitva „Očenaša” ima strahovitu moć, jer njome Bog potpuno mijenja čovjeka. Ona diže u njemu sve prepreke Božjoj svemoći i sa sobom nosi sudbonosne životne, društvene, povijesne i kozmičke dimenzije i učinke. Molitelji stvaraju povijest. Gospa je, preporučujući molitvu sedam „Očenaša, Zdravomarija, Slavaocu i jedno Vjerovanje”, kazala da se njom i postom mogu zaustaviti ratovi i spriječiti prirodne katastrofe.

Izvor: Medjugorje-info.com

Priredila: Martina Zidarić (Book.hr)

Izdvojeno

PRELISTAJ BOOK

Ponuda

1.943708896637